Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

Γράμμα 604: Ὄχι στήν οἰκονομική ἐνίσχυση τῶν κομμάτων ἀπό τό κράτος

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 604/Παρασκευή 04.03.2016
 
Ὄχι στήν οἰκονομική ἐνίσχυση τῶν κομμάτων ἀπό τό κράτος
 
Τό ποσοστό τοῦ ἐτησίου ἐλλείμματος τῆς ἐθνικῆς οἰκονομίας μας πάει νά ἀποτελέση παγκόσμια πρωτιά. Χρωστᾶμε τεράστια ποσά στούς ξένους καί διεξάγεται ἀγώνας νά ἀνοίξουν οἱ ντόπιοι τίς τσέπες τους γιά νά ἐξυπηρετήσουν τό ἐθνικό χρέος.
Ἔχουμε φθάσει ἐπιπλέον στήν δυσάρεστη κατάσταση νά χρωστᾶμε ἀξιόλογα ποσά ὁ ἕνας στόν ἄλλον. Καί ἀπό τούς μεγαλύτερους ὀφειλέτες εἶναι τά πολιτικά κόμματα. Οἱ κύριοι δανειστές τους εἶναι οἱ τράπεζες καί κατά πρῶτον λόγο αὐτές πού τίς ἐλέγχονταν τό δημόσιο καί ὑπέκυπταν σέ πολιτικές ἀξιώσεις.
Ἐρωτᾶται λοιπόν ἐάν ἐξυπηρετεῖ τόν ἑλληνικό λαό ἡ χρηματοδότηση τῶν πολιτικῶν δραστηριοτήτων σέ τελική ἀνάλυση ἀπό τούς φόρους πού πληρώνει. Ἐνῶ στίς δραστηριότητες αὐτές δέν συμμετέχουν ὅλοι οἱ πολιτικοί σχηματισμοί ἰσοδύναμα – τό κόμμα τῶν Πειρατῶν π.χ. δέν ἔχει ποτέ καταλάβει μία ἕδρα, οὔτε φαίνεται ὅτι θά ἀποκτήση μιά στό μέλλον. Οἱ δέ περισσότεροι πολῖτες περιορίζονται νά ἀσκοῦν τό ἐκλογικό τους δικαίωμα/καθῆκον χωρίς νά πραγματοποιοῦν ἄλλη πολιτική δραστηριότητα.
Ὅταν ἄρχισε νά ἐπιδοτῆ τό κράτος τά κόμματα, τό ἔκανε γιά νά μήν ὑπόκεινται αὐτά στήν ἐπιρροή πλουσίων ἰδιωτικῶν βαλαντίων. Σήμερα εἶναι τό σύνολο τοῦ λαοῦ πού ἐπιβαρύνεται μέ τήν δαπάνη τοῦ ἐκλογικοῦ ἀγώνα - ἐπηρεάζοντας καί τό ἀποτέλεσμά του. Πρέπει λοιπόν νά ἀποκοπῆ κάθε ροή πόρων ἀπό δημόσια πηγή πρός κομματικές δεξαμενές. Νά κάνη τό κράτος φθηνότερο τόν ἐκλογικό ἀγώνα (ὅπως π.χ. διαθέτοντας δικές του αἴθουσες δωρεάν γιά τίς πολιτικές συγκεντρώσεις), ἀλλά νά ἀφήση στά κόμματα τό βάρος τῆς κάλυψης τῶν δαπανῶν τους μέ τά χρήματα πού θά συλλέγουν ἀπό τά μέλη καί τούς ὀπαδούς τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου