Τρίτη, 1 Μαρτίου 2016

Γράμμα 601: Βραβεῖο Νόμπελ

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 601/Τρίτη 01.03.2016
 
Βραβεῖο Νόμπελ
 
Ὁ σημερινός ἄνθρωπος ἔχει πάρα πολλές ἀπασχολήσεις, ὥστε νά τοῦ περισσεύη χρόνος ἅμα ἀρρωστήση, νά κουκουλώνεται στό κερεββάτι του, νά βάζει βεντοῦζες καί νά πίνη τίλιο γιά νά γειάνη.
Ἔχουμε μπεῖ σέ μιά περίοδο τεράστιας ἀνάπτυξης τῆς φαρμακευτικῆς ἐπιστήμης. Ὁ ἄρρωστος δέν ἔχει ἀνάγκη νά πέση στό κρεββάτι, μπορεῖ νά συνεχίζη κανονικά τήν ζωή του παίρνοντας τά κατάλληλα χάπια πού διώχνουν τήν ἀρρώστεια. Ὡς πρός τό εἶδος τους ὑπάρχει τεράστια ποικιλία. Ὑπάρχουν χάπια μέ γλυκό περίβλημα, πού κάνουν εὐχάριστη τήν λήψη τους. Ὑπάρχουν ἄλλα, πού πρέπει νά τά πάρης μέ ἄδειο τό στομάχι καί ἄλλα ἀφοῦ ἔχεις φάει. Ὑπάρχουν καί ἐκεῖνα πού εἶναι ἀπαραίτητα γιά τήν ἐξουδετέρωση τῶν παρενεργειῶν τῶν ἄλλων. Ἡ ἀποστήθιση τῶν κανόνων τῆς δοσολογίας προκαλεῖ ἄγχος.
Καιρός εἶναι καί στόν τομέα αὐτόν νά βάλουμε τήν βαρειά δουλειά νά κάνη ἡ μηχανή. Προτείνουμε τήν χορήγηση βραβείου Νόμπελ στόν κατασκευαστή ἑνός χώρου, στόν ὁποῖο ὅταν θά εἰσέρχεται ὁ ἄνθρωπος θά παίρνη ἕνα δελτάριο τό ὁποῖο νά τοῦ γνωτοποιῆ τό ποιά φάρμακα πρέπει νά παίρνη, ποιές ὧρες καί ὑπό ποῖες συνθῆκες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου