Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2016

Γράμμα 610: Τό βιβλίο τοῦ Ἀνεπώνυμου

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 610/Πέμπτη 10.03.2016
 
Τό βιβλίο τοῦ Ἀνεπώνυμου
 
Ὁ τέως βασιλέας μας Κωνσταντῖνος γιά νά ἀποστομώση τούς ἐπικριτές του καί νά διαδόση τήν ὑπερασπιστική γραμμή του κυκλοφόρησε ὡς ἔνθετο τοῦ ¨Βήματος¨ ἐπί τρεῖς Κυριακές ἀπό ἕναν τόμο καινούργιου βιβλίου του.
Ἡ συγγραφική παράμετρος τοῦ ἔργου εἶναι ἐξαιρετική, διότι ἔχει γραφῆ ἀπό ἕναν ταλαντοῦχο δημοσιογράφο. Ἡ πολιτική παράμετρος εἶναι ἀποτυχημένη, διότι ὁ Τέως τήν χρησιμοποίησε ὡς βάση ἐκτοξεύσεως βελῶν κατά τῆς μνήμης τοῦ Καραμανλῆ, πού ἀπεργάσθηκε τήν μή ἐπάνοδό του στό θρόνο μετά τήν Μεταπολίτευση. (Μέχρι πού τοῦ ἀποδίδει ἀπόπειρα νά φαρμακώση τόν πρώην ὑπουργό του Πιπινέλη!)
Ὁ Κωνσταντῖνος ἐξακολουθεῖ νά προσθέτη ἕνα Β στό ὄνομά του. Πού μπορεῖ νά σημαίνη καί ὁ δεύτερος βασιλεύς μέ τό ὄνομα αὐτό, ἀλλά ἁπλῶς καί μόνο Βασιλεύς, τοῦ ὁποίου τά δικαιώματα δέν ἔχουν ἀποσβεσθῆ. Οἱ βασιλεῖς δέν δηλώνουν ἐπώνυμο.
Ὁ νόμος ἐπιβάλλει σέ ὅλους τούς ἕλληνες πολῖτες νά ἔχουν ἕνα μικρό ὄνομα, πατρώνυμο καί οἰκογενειακό ὄνομα. Στά δέ μέλη τῆς ἐκπεσούσης δυναστείας, νά κάνουν μιά σχετική ληξιαρχική δήλωση. Ἡ μή ὑποβολή της ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τήν στέρηση τους τοῦ δικαιώματος νά κατοικοῦν στήν Ἑλλάδα.
Οἱ δικηγόροι του βρῆκαν τό παραθυράκι: Παραμένει στήν Ἑλλάδα μέ διαβατήριο τῆς Δανίας, τό ὁποῖο δέν μπορεῖ νά τοῦ ἀφαιρέση τό ἑλληνικό Δημόσιο. Ὁ ἴδιος ὅμως εἶχε προσθέσει στίς πολλές μεγάλες γκάφες του, τήν ἔκδοση τοῦ βιβλίου πού προκάλεσε εὐρύτατη ἀποδοκιμασία. Μέχρι καί στήν παλαιά βασιλόφρονα παράταξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου