Κυριακή, 6 Μαρτίου 2016

Γράμμα 606: Γυναῖκες/ἄντρες

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 606/Κυριακή 06.03.2016
 
Γυναῖκες/ἄντρες
 
Ἡ συμβολή τοῦ ἄντρα στήν γέννηση τοῦ παιδιοῦ εἶναι στιγμιαία. Ἡ συμβολή τῆς γυναίκας παρατείνεται ἐπί μῆνες. Γιατί λοιπόν ἔγινε δεκτή ἡ ἡγεμονία τοῦ ἄντρα στήν συμβίωση τῶν δύο φύλων; Τό ὅτι εἶναι κατά μέσον ὅρον πιό μεγαλόσωμος καί διαθέτει πιό ἰσχυρούς μῦς δέν εἶναι ἱκανοποιητική ἐξήγηση, διότι αὐτά εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν ἐνασχολήσεων του. Ἄν ἦταν οἱ γυναῖκες πού ἀσχολιόνταν μέ τήν συλλογή τῶν τροφίμων καί τήν ἀπόκρουση τῶν θηρίων πού προσπαθοῦσαν νά τούς τά πάρουν, θά ἦταν ἐκεῖνες πιό σωματώδεις καί θά ὑπερτεροῦσαν σέ μυϊκή δύναμη.
Πῶς ἔγινε ὁ ἀφέντης τῆς οἰκογένειας ὁ ἄντρας; Πιθανώτατα διότι οἱ γυναῖκες περιορίστηκαν σέ δουλειές χαμηλότερης πνευματικῆς ἀπασχόλησης καί οἱ ἄντρες βρῆκαν τόν χρόνο νά συνωμοτήσουν γιά τήν ἑδραίωση τῆς κυριαρχίας των. Ἐπί χιλιάδες χρόνια ἦταν ἄντρες μόνο πού εἶχαν τήν δυνατότητα νά γίνουν βασιλιάδες, προφῆτες, νομοφύλακες. Ἀποτελοῦσε μιά ἐλάχιστη ἐξαίρεση ἡ κληρονομιά τέτοιων ἀξιωμάτων ἀπό γυναῖκες (Κλεοπάτρα, Ἐλισάβετ) ἤ ἡ ἄσκησή τους ἐκ τῶν παρασκηνίων χάρις στήν ἐκμετάλλευση τοῦ γεννετήσιου ἐνστίκτου τῶν ἀνδρῶν (Ἀσπασία, Ντυμπαρρύ).
Φαίνεται πώς στίς μέρες μας κουράστηκε ὁ ἄντρας ἀπό τήν πρωτοκαθεδρία του (ἄλλωστε τριγύρω ὅλα τά κοινωνικά προβλήματα κινοῦνται ἀρνητικά) καί πολλαπλασιάζονται τά μέτρα γιά τήν παράδοση τῆς ἐξουσίας στίς γυναῖκες. Ἄλλες ἀπό αὐτές στήν ἄσκηση της ἐπιτυγχάνουν θριαμβευτικά, ὅπως ἡ Ἄγγελα Μέρκελ. Ἄλλες ἀφοῦ ἀναρριχηθοῦν μέ σκληρή προσπάθεια, ἀποδεικνύεται ὅτι εἶχαν μεγάλως ὑπερτιμήσει τίς δυνατότητές τους καί γκρεμίζονται ἀπό τούς θώκους των ἀπό τά κύματα τῶν γέλιων τοῦ κοινοῦ, ὅπως ἡ Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Ἄς μήν δυσανασχετεῖ τό γυνακεῖο φύλο καί χαλᾶ τήν σημερινή Παγκόσμια Ἡμέρα του. Ἡ ἐξουσία του εἶναι νωπή ἀκόμη, ἑπομένως καί ἄπειρη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου