Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2016

Γράμμα 607: Μετά τό Συμβούλιο τῶν Πολιτικῶν Ἀρχηγῶν

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 607/Δευτέρα 07.03.2016
 
Μετά τό Συμβούλιο τῶν Πολιτικῶν Ἀρχηγῶν
 
Θά ἐκπροσωπήση σήμερα ὁ πρωθυπουργός σέ μιά καίρια διεθνοπολιτική διαπραγμάτευση τήν χώρα μας μέ τά νῶτα του καλυμμένα. Οἱ ἑταῖροι καί οἱ Τοῦρκοι, μέ τούς ὁποίους θά συζητήση τό μεταναστευτικό πρόβλημα, θά ξέρουν πώς τήν συμφωνία πού θά προκύψη, ἔχει δεσμευθῆ ἡ ἑλληνική ἀντιπολίτευση νά μήν τορπιλλίση.
Αὐτό θά εἶναι μιά πολύ εὐχάριστη ἀλλαγή τοῦ τοπίου (γιά ἐμᾶς τουλάχιστον καί διόλου γιά τούς Τούρκους), ἀλλά ἐκεῖνο πού τήν Παρασκευή μᾶς γέμισε μέ αἰσιοδοξία γιά τό μέλλον, εἶναι ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖον συζήτησαν τήν στάση πού θά ἔπρεπε νά τηρήση ἡ Ἑλλάς, οἱ πολιτικοί ἀρχηγοί. Ἐπί 8 ὧρες ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ προέδρου τῆς Δημοκρατίας, ἐπεξεργάζονταν τό σχέδιο τῶν ζητημάτων πού θά θέση στούς ξένους ὁ πρωθυπουργός. Φράση πρός φράση καί κάθε διφορούμενη λέξη. Καί οἱ πολιτικοί δέν χωρίστηκαν σέ μέτωπα μεταξύ τους. Οἱ ἀντιπολιτευόμενοι εὐρωπαϊστές δέν ἀλληλοϋποστηρίζονταν ἀπέναντι στά κυβερνητικά κόμματα.
Ἀπό τήν εἰδησεογραφία τοῦ τύπου μάθαμε, ὅτι ὅταν ἡ κ. Γεννηματᾶ ζήτησε στήν ἀνακοίνωση πού θά ἔβγαινε νά ἐπισημανθοῦν τά λάθη τῶν χειρισμῶν πού διέπραξε ἡ κυβέρνηση, οἱ κ.κ.  Μητσοτάκης καί Θεοδωράκης, τῆς ἀνέπτυξαν ἐπί ὧρες, πώς ὁ κ. Τσίπρας θά ἦταν ἀδύνατον νά κάνη αὐτήν τήν παραχώρηση καί τήν ἔπεισαν νά ἐγκαταλείψη τήν πρότασή της.
Στήν σύσκεψη δέν εἶχε προσκληθῆ ὁ ἀρχηγός τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, διότι ἡ παρουσία του θά ἀποτελοῦσε κατάφαση στόν ρατσισμό καί στήν φασιστική βία. Εἶχε προσκληθῆ ὁ ἀρχηγός τοῦ ΚΚΕ κ. Κουτσούμπας, ἀλλά ἀπεχώρησε νωρίς, διότι κάθε συνεργασία μέ τούς Εὐρωπαίους τοῦ εἶναι ἀποκρουστική. Ὁ κ. Λεβέντης παρέστη, ἀλλά δέν ὑπέγραψε τό τελικό ἀνακοινωθέν, διότι οἱ ἄλλοι μετέχοντες δέν συμφώνησαν νά συγκροτήσουν οἰκουμενική κυβέρνηση καί δέν ἐτέθησαν ἐπί τάπητος ὅλα τά ἐκκρεμῆ πολιτικά προβλήματα. Ἡ ἔλλειψη τῆς ὑπογραφῆς του δέν τραυμάτισε τήν σύσκεψη. Φανέρωσε ἁπλῶς τήν προθυμία του νά ξεχωρίζη αὐτός ἐπί ζημία ἔστω τοῦ κοινοῦ συμφέροντος.
Ἡ θεματολογία στήν σημερινή Σύνοδο Κορυφῆς Ε.Ε. καί Τουρκίας εἶναι ἀπεριόριστη: Διαχωρισμός τῶν προσφύγων ἀπό τούς λαθρομετανάστες. Ὡς πρός τούς πρώτους κοινή δράση ἐναντίον τῶν φανατικῶν ἰσλαμιστῶν πού τούς παράγουν. Ὡς πρός τούς δεύτερους ἐπαναπροώθηση στά σπίτια τους. Τί θά γίνη ὅμως μ’αὐτούς πού ἔχουν στήσει τσαντήρια στίς χῶρες πού εἰσχώρησαν παράνομα; Καί ἡ χώρα πού χρησιμοποιήθηκε ὡς ἡ μεγαλύτερη πύλη εἰσόδου τῶν λαθρομεταναστῶν στήν Ε.Ε. εἶναι ἡ δική μας. Μέ ἀποτέλεσμα ὁ δημόσιος προϋπολογισμός καί ἰδιωτική φιλανθρωπία νά στενεύουν τά ὅρια τῶν δυνατοτήτων της νά τούς διαθρέψη.
Κολυμπᾶμε λοιπόν σέ βαθειά, ἀχαρτογράφητα νερά.
Ἐλπίζουμε ὅτι ὁ τρόπος πού λειτούργησε τό συμβούλιο τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν τήν Παρασκευή νά ἀποτελέση μοντέλο γιά παρόμοιες περιπτώσεις στό μέλλον. Σέ κάποια ζητήματα εἶναι ἀδύνατον νά βρεθοῦν ὅλοι οἱ Ἕλληνες ὁμόγνωμοι. Ἀλλά καί ἄν θά συνέβαινε αὐτό, ἡ λειτουργία τῆς Δημοκρατίας θά ἔχανε τό περιεχόμενο της, γιατί ἡ Δημοκρατία ἀπαιτεῖ τήν ὕπαρξη ἀντιπολίτευσης, ἡ ὁποία ἀσκεῖ τόν ἔλεγχο τῆς κυβέρνησης καί συμβάλλει στήν διαμόρφωση τῆς σωστῆς πολιτικῆς. Μόνο ὅταν πρόκειται γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν ξένων γιά καίριο ἐθνικό συμφέρον ἀπαιτεῖται ἡ πλήρης ἐθνική ὁμοψυχία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου