Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016

Γράμμα 603: Ἐκγύμναση τῆς Λογικῆς

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 603/Πέμπτη 03.03.2016
 
Ἐκγύμναση τῆς Λογικῆς
 
Ἡ Δημοκρατία δέν ἔχει ἀδιέξοδα, ἀποτελεῖ μιά εὐρύτατα διαδεδομένη ἀντίληψη. Ὅταν τά κόμματα δέν μποροῦν νά συμφωνήσουν στήν λύση τῶν προβλημάτων, καινούργιες ἐκλογές διαμορφώνουν νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ὅσες ἐκλογές καί νά χρειαστοῦν γιά τήν σύγκλιση τῶν ἀπόψεων.
Ἡ πραγματικότητα δέν εἶναι τόσο ὡραία. Μεγάλες παρατάξεις φθάνουν σέ ἀγεφύρωτες ἀντιθέσεις πού ἀπολήγουν σέ ἐμφύλιο πόλεμο, ὅπως ἔγινε μέ τούς Βενιζελικούς καί τούς Βασιλικούς. Τά δύο ἄκρα οἱ Φασίστες καί οἱ Κομμουνιστές ἀπολαμβάνουν τά εὐεργετήματα τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος ἐνῶ καραδοκοῦν τήν εὐκαιρία νά τό καταστρέψουν.
Ἄν θέλουμε ἡ Δημοκρατία νά ρίξη βαθειές ρίζες, πρέπει νά τήν ἀπαλλάξουμε ἀπό τούς τυπικούς κανόνες, οἱ ὁποῖοι ψευτίζουν τό περιεχόμενο της. Γιατί ἐπειδή εἶναι κάποιος γάλλος ὑπήκοος νά ἔχη τό δικαίωμα νά περιφέρεται ἀνεξέλεγκτα σέ ὅλη τήν Εὐρώπη, ἐνῶ πρεσβεύει τήν Τζιχάντ ἐξαιτίας τῆς καταγωγῆς του; Γιατί νά λειτουργοῦν οἱ δημοκρατικές ἐλευθερίες ὑπέρ ἑνός κατ’ἐπάγγελμα βομβιστή;
Ἐάν πάλι περιορίσουμε οἱ δημοκράτες τήν προστασία τῶν ἐλευθεριῶν μόνο στούς πιστούς τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος, κινδυνεύουμε ἕνα πολύ μεγάλο ποσοστό τοῦ πληθυσμοῦ νά στραφῆ ἐναντίον τοῦ συστήματος.
Στήν Γερμανία ὅλα τά κόμματα πού εἶναι ἐχθρικά πρός τήν δημοκρατία ἀπαγορεύονται καί τήν διάλυσή τους ἐπιτάσσει τό Σύνταγμα. Τήν αἰτία γιά τό παρόν σημείωμα ἔδωσε ἡ δίκη πού ξεκίνησε χθές ἐνώπιον τοῦ γερμανικοῦ συνταγματικοῦ δικαστηρίου ἐπί προσφυγῆς πού ὑπέβαλε ἡ Ἄνω Βουλή, στήν ὁποίαν ἐκπροσωποῦνται τά 16 κρατίδια, κατά τοῦ νεοναζιστικοῦ κόμματος NPD. Ἡ ἀπόφαση ἀναμένεται ὅτι θά ἐκδοθῆ μετά ἀπό μῆνες καί στό διάστημα αὐτό θά ἀνθίση ὁ διάλογος γιά τά μέσα πού θωρακίζουν τήν Δημοκρατία.
Τά ἀδιέξοδα στά ὁποῖα συχνά περιέρχεται, εἶναι πολλά. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος στήν σφαίρα τῆς τεχνολογίας ἔχει ἐπιτελέσει θαύματα. Στόν χῶρο τῆς πολιτικῆς παραμένει ἕνα παιδί προσκολλημένο σέ συνταγές τοῦ παρελθόντος. Γιά νά ἐνηλικιωθῆ χρειάζεται νά ἐγκυμνάζη τακτικά τούς μῦς τῆς λογικῆς του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου