Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2016

Γράμμα 625: Ἡ πραγματικότητα καί τά λόγια

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 625/Παρασκευή 25.03.2016
 
Ἡ πραγματικότητα καί τά λόγια
 
Μέ τό τέλος τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων ὁ βασιλέας Κωνσταντῖνος πού εἶχε διευθύνει τίς νικηφόρες ἐκστρατεῖες δήλωσε ὅτι ἡ Ἑλλάς ἔγινε σεβαστή ἀπό τούς φίλους της καί φοβερή γιά τούς ἐχθρούς της.
Παρ’ὅλο πού ἀπό τότε ἔχει περάσει περισσότερο ἀπό ἕνας αἰώνας καί ἔχει ἀποδειχθεῖ τό πόσο ἀσταθής εἶναι ἡ δύναμη τῶν μικρῶν κρατῶν, στήν παρέλαση τῆς 25ης Μαρτίου ἐκδηλώθηκε παρόμοιο κλῖμα γιά τήν ἰσχύ μας μέ ἐκεῖνο τῆς βασιλικῆς δήλωσης τοῦ 1913. Στόν μέν κοσμάκη πού θά κληθῆ νά χύση το αἷμα του σέ περίπτωσή πού θά ὑποστοῦμε μία ἐπίθεση, δέν βλάπτει μία τάση ὑπερβολῆς σέ τέτοιες επετείους. Τό νά μιλοῦν ὅμως ἔτσι οἱ πολιτικοί ταγοί μας ὅταν ἡ Τουρκία μᾶς ἀπαγορεύει νά προσγειωθῆ τό ἀεροπλάνο τοῦ πρωθυπουργοῦ μας σέ ὁρισμένη περιοχή τῆς χώρας, καί ὅταν δέν ἔχουμε τήν δύναμη νά σταματήσουμε τήν πλημμυρίδα τῶν λαθρομεταναστῶν πού κατακλύζει (μέ προοπτική μόνιμης ἐγκατάστασης) τήν χώρα μας ἀποτελεῖ αὐτογελοιοποίηση.
Τό νά εἴμαστε πρόθυμοι νά πολεμήσουμε ἄν χρειαστεῖ μέχρις ἐσχάτων καί τό νά κομπορρημονοῦμε πῶς μποροῦμε σέ ἕναν πόλεμο νά “τιμωρήσουμε τόν κάθε μας ἐχθρό” ἔχουν μεγάλη ἀπόσταση μεταξύ τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου