Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

Γράμμα 623: Καί ὅμως Εὐρώπη!

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 623/Τετάρτη 23.03.2016
 
Καί ὅμως Εὐρώπη!
 
Ὁ ἀριθμός τῶν λαθρομεταναστῶν πού εἰσβάλλουν στό ἑλληνικό ἔδαφος αὐξάνει. Ἡ Τουρκία τραβᾶ λεφτά ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση γιά νά τούς ἐμποδίζη νά ἔρχονται, ἀλλά στήν πράξη κάνει τό ἀντίθετο.
Ἡ Ἑλλάς ἔχει γεμίσει κέντρα ὑποδοχῆς γιά νά πραγματοποιήσουν τήν διαλογή μεταξύ τῶν λαθρομεταναστῶν στούς ὁποίους θά χορηγηθοῦν ταξειδιωτικά ἔγγραφα γιά νά φθάσουν στόν χρυσοτόκο εὐρωπαϊκό βορρᾶ, ὁ ὁποῖος ὅμως τούς δέχεται μέ τό σταγονόμετρο. Στό Αἰγαῖο τά πολεμικά τοῦ ΝΑΤΟ προσπαθοῦν νά ἐφαρμόσουν ἀντιφατικές ὁδηγίες καί γι’αὐτό δέν παράγουν ἀποτέλεσμα. Ἡ Ὕπατη Ἁρμοστεία τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιά τούς Πρόσφυγες προσπαθεῖ νά παίξη ἕναν ρόλο, ἀλλά οἱ πρόσφυγες διασχίζοντας τήν Τουρκία, ὅπου εἶναι ἀσφαλεῖς, ἔχουν χάσει τήν προσφυγική ἰδιότητα.
Μέ τήν αὔξηση τῶν λαθρομεταναστῶν γίνονται ἀνεπαρκεῖς οἱ χῶροι πού διαθέτουμε γιά τήν στέγασή τους, ἡ ὁποία κάθε ἄλλο παρά θά εἶναι προσωρινή. Ἐντωμεταξύ ἔρχονται σέ συγκρούσεις μεταξύ τους γιά τίς παλιές διαφορές τους καί αὐτές πού ἀνέκυψαν ἀπό τήν ἐδῶ συμβίωσή τους. Αὐτοί πού ἄνοιξαν μιά τρύπα στό συρματόπλεγμα τῆς Εἰδομένης γιά νά προχωρήσουν πρός βορρᾶν ἐπεστράφησαν κακοποιημένοι στό ἑλληνικό ἔδαφος.
Ἡ Εὐρώπη μοιάζει νά ἀποσυντίθεται μέσα στά ἀλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα τῶν κρατῶν-μελῶν της. Καί ὅμως ἡ Εὐρώπη ἔχει γίνει ἡ δευτεροβάθμια πατρίδα τῶν λαῶν της καί πρέπει μέ σκληρή προσπάθεια νά ἐπιτύχουμε τήν ἀληθινή ἕνωσή της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου