Κυριακή, 20 Μαρτίου 2016

Γράμμα 620: Ἀντώνης Δ. Λιβιερᾶτος

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 620/Κυριακή 20.03.2016
 
ΑΝΤΩΝΗΣ Δ. ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ
 
Ἀντιστασιακός ἐναντίον τοῦ ξένου κατακτητῆ, τῆς ἀνταρσίας τῶν ἐντοπίων σταλινιστῶν καί τῆς δικτατορίας τῆς χούντας, διέπρεψε ἐκ παραλλήλου σέ διάφορους χώρους. Ἔγραψε μελέτη γιά τό ἐνεργειακό πρόβλημα τῆς χώρας καί σειρά μελετῶν γιά τήν πνευματική ἀναγέννηση τῶν τελευταίων αἰώνων τοῦ Βυζαντίου. Ὡς πολιτικός μηχανικός διακρίθηκε ἀπό τά πρῶτα βήματά του στόν ἐπαγγελματικό στίβο, χωρίς νά πάψη νά εἶναι ἕνας εὐαίσθητος φυσιολάτρης.
Μιά πολυδιάστατη προσωπικότητα. Στήν κηδεία του πού ἔγινε χθές πλαισίωσαν τήν πολυάριθμη οἰκογένειά του φίλοι του ἀπό ὅλους τούς χώρους στούς ὁποίους εἶχε κινηθῆ. Ἀνάμεσά τους καί μέλη τοῦ ΚΣΜ τοῦ ὁποίου ὑποστήριξε τήν δραστηριότητα.
Οἱ μεγάλοι ἀπόντες στήν κηδεία ἦταν ἡ ΔΕΗ καί τό προσωπικό της. Μετά τήν πτώση τῆς χούντας, εἶχε τοποθετηθῆ (ἀπό τόν ὑπουργό Χαράλαμπο Πρωτοπαπᾶ) ὑποδιοικητής τῆς ΔΕΗ καί μέ τήν καταβολή μεγάλης ἐπιμέλειας καί μόχθου τήν ἐκσυγχρόνισε, μετά τήν ἀνικανότητα πού εἶχαν δείξει οἱ συνταγματάρχες. Ὅσον ἀφορᾶ δέ τά σωματεῖα τοῦ προσωπικοῦ της κατήργησε τίς ἀσφαλιστικές του εἰσφορές καί μετέφερε τό βάρος τῆς κάλυψης της στό κράτος, ὅπως γινόταν τότε μέ τούς δημοσίους ὑπαλλήλους.
Πλήν οὔτε ἡ ΔΕΗ οὔτε ἡ συνομοσπονδία τοῦ προσωπικοῦ της ἔστειλε ἕναν ἐκπρόσωπο νά τόν ἀποχαιρετήση μέ ἕναν ἐπικήδειο ἤ τουλάχιστον νά καταθέση ἕνα στεφάνι στόν τάφο του. Οἱ σημερινοί ἰθύνοντες θά τό ἔκριναν ἀσύμβατο μέ τά ἐνδιαφέροντά τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου