Σάββατο, 5 Μαρτίου 2016

Γράμμα 605: Κυβερνητική πρόνοια για το μέλλον

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 605/Σάββατο 05.03.2016
 
Κυβερνητική πρόνοια γιά τό μέλλον
 
Πάνω σέ πολλά κύματα ταξιδεύει τό σκαφίδιο τῆς κυβέρνησής μας. Καί οἱ ἐπιβαίνοντες ὑπουργοί συναγωνίζονται στίς προτάσεις κατάπλου σέ ἀσφαλές λιμάνι, ἀλλάζοντας συχνά τίς ὑποδείξεις τους.
Ὁ ὑπουργός Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς κ. Μουζάλας καταπίνοντας τήν πρό εἴκοσι ὡρῶν ἀντίρρησή του, δήλωσε ὅτι ἡ ἀθρόα προσέλευση μεταναστῶν καί προσφύγων θά λύση μακροχρόνια τό δημογραφικό μας πρόβλημα. Χρειάζεται νά συμπληρώση τήν νέα πρότασή του μέ τό πῶς θά τούς διαθρέψουμε χωρίς νά πεινάσουμε καί ἐμεῖς οἱ ἴδιοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου