Τρίτη, 8 Μαρτίου 2016

Γράμμα 608: Διμερές ἀνεπιθύμητο

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 608/Τρίτη 08.03.2016
 
Διμερές ἀνεπιθύμητο
 
Μέ τό νά ἔχει ὑπουργικό συμβούλιο ἀπαρτιζόμενο ἀπό πρόσωπα διαφόρων βαθμίδων τῆς κλίμακας, ὁ κ. Τσίπρας μπορεῖ ταυτοχρόνως νά ἐπικαλεῖται πολλαπλές κυβερνητικές πολιτικές κατά τίς ἀνάγκες τῆς στιγμῆς.
Ἡ Αὐστρία, τῆς ὁποίας ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ὁ ὁποῖος ἀπό τότε πού ἦταν φοιτητής, ἔχει ἐκδηλώσει ἕναν φιλελληνισμό, δέν ἔχει ἁρμοδιότητα νά ἀναμιγνύεται στήν ἐξωτερική της πολιτική. Ἡ αὐστριακή κυβέρνηση γιά νά διαφυλάξη τό ἔδαφος τῆς χώρας της ἀπό τήν μαζική εἴσοδο λαθρομεταναστῶν, ζήτησε νά σφραγιστοῦν τά σύνορά μας. Καί νά ἔρθη ἐδῶ ἕνας ὑπουργός της γιά νά διαπιστώνη μέ τά μάτια του τήν πραγματικότητα.
Καλλίτερη εὐκαιρία νά δείξουμε στούς Αὐστριακούς τήν ἀνάγκη τῆς ὑποστήριξης μας, δέν θά βρίσκαμε. Ἀντ΄αὐτῆς δηλώσαμε, ὅτι ὁ αὐστριακός ὑπουργός εἶναι ἀνεπιθύμητος.
Μέ τήν ἐπιπολαιότητά της ἡ κυβέρνηση μας θά γίνη καί αὐτή ἀνεπιθύμητη καί στόν ἑλληνικό λαό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου