Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

Γράμμα 622: Ἀδυναμία διαλόγου

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 622/Τρίτη 22.03.2016
 
Ἀδυναμία διαλόγου
 
Ἡ πολύνεκρη βομβιστική ἐπίθεση στίς Βρυξέλλες ἔδειξε ὅτι οἱ ἰσλαμιστές τρομοκράτες ἔχουν κηρύξει πόλεμο στήν Εὐρώπη. Στόν ὁποῖον δέν ὑπάρχουν ἄμαχοι, ἀφοῦ σκοτώνονται παιδάκια πού δέν πρόλαβαν νά ἀποκτήσουν μιάν ἄποψη γιά τήν πολιτική.
Ἡ οὐσία τοῦ προβλήματος εἶναι πώς οἱ ἐπιτιθέμενοι εἶναι ἀλλοιώτικου εἴδους ἄνθρωποι ἀπό μᾶς. Θυσιάζουν τήν ζωή τους χωρίς δισταγμό, πιστεύοντας ὅτι θά τούς ὑποδεχθῆ στόν ἄλλο κόσμο ὁ Ἀλλάχ καί θά τούς ἀνταμείψη μέ ἡδονές.
Ἐμεῖς οἱ Εὐρωπαῖοι ἀπό αἰῶνες τώρα ὡς τό μεγαλύτερο ἀγαθό θεωροῦμε τήν καλωσύνη πρός τόν συνάνθρωπο. Μέ ἕνα τέτοιο χάσμα στήν ψυχοσύνθεση τῶν δύο πλευρῶν ὁ διάλογος μεταξύ τους εἶναι ἀδύνατος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου