Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016

Γράμμα 616: Πόλεμος γιά μία λέξη

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 616/Τετάρτη 16.03.2016
 
Πόλεμος γιά μία λέξη
 
Τό κράτος (κρατίδιο τό λέγαμε παλαιότερα) εἶναι ἕνα κατάλοιπο τῆς παλαιᾶς Σερβίας, τό ὁποῖο δυσκολεύεται νά ἐπιζήση διότι περιλαμβάνει δύο συνιστῶσες μέ ἀντιτιθέμενες ἐπιδιώξεις. Τήν σλαυϊκή καί τήν ἀλβανική. Συγχρόνως ὅμως, ἡ κάθε μία ἀπό αὐτές καλλιεργοῦσε τίς ἰδιαίτερες ἐπεκτατικές της βλέψεις πρός τήν Ἑλλάδα. Στήν ἀντιμετώπιση τους σταθήκαμε ὅλοι οἱ Ἕλληνες, ἀδιακρίτως κόμματος, ἑνωμένοι.
Μιά «κακή λέξη» πού ἐξεστόμισε ἕνας ὑπουργός προκάλεσε βαθύτατη διαίρεση. Ὁ κ. Γιάννης Μουζάλας, ὑπουργός Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς, ἀναφερόμενος στό πρόβλημα πού ἔχει δημιουργηθῆ ἀπό τήν πλημμυρίδα τῶν μεταναστῶν ἀπό τήν Ἀσία καί τήν Ἀφρική, ἀπεκάλεσε τά Σκόπια, Μακεδονία. Παλαιότερα καί μεῖς ἔτσι τό λέγαμε χαμογελῶντας εἰρωνικά καί κάνοντας μέ τά δάκτυλά μας τό σημάδι τῶν εἰσαγωγικῶν. Ὁ κ. Γιάννης Μουζάλας δέν δικαιολογήθηκε, ὅτι εἶχε χιάσει τά δάχτυλά του χωρίς νά τό προσέξουμε. Ὁμολόγησε εὐθαρσῶς ὅτι χρησιμοποίησε ἐκ παραδρομῆς γλώσσας τήν κακή λέξη. Καί ἐζήτησε συγγνώμη γιά τήν λανθασμένη ἔκφρασή του.
Ὁ κ. πρωθυπουργός δέχθηκε πρόθυμα τήν ἐξήγηση, ἀλλά ὁ ἀρχηγός τῶν ΑΝΕΛ δέν δέχθηκε τήν διορθωτική δήλωση καί ἀξίωσε τήν ἀποπομπή ἀπό τήν κυβέρνηση τοῦ κ. Μουζάλα. Ἐκεῖ πού δέν μπόρεσε νά τήν ρίξη ἡ ἐναντίον της ἐκστρατεία τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, κινδυνεύει τώρα νά πέση γιά τήν χρησιμοποίηση μιᾶς ἄτυχης λέξης ἀπό ἕναν ὑπουργό.
Τό ἴδιο τό πρόβλημα τῶν μεταναστῶν πού συρρέουν στή χώρα μας καί ἐμποδίζονται νά προχωρήσουν πρός τήν χρυσότοκο βόρεια Εὐρώπη, δέν μπορεῖ νά λυθῆ μέ λόγια. Εἶναι τό συναίσθημα τῆς διεθνοῦς κοινῆς γνώμης καί ὁ ρεαλισμός τῶν μεγάλων συμφερόντων πού χρειάζονται. Καί ἡ περιοδεία στούς χώρους τῶν ἐξαθλιωμένων μεταναστῶν τῆς ὄμορφης καί ἀπέριττης Ἀντζελίνα Τζολί, ἐξέπεμψε μιά ἀκτίνα ἐλπίδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου