Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016

Γράμμα 624: Πέθανε ὁ Φιλέας Φόγκ

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 624/Πέμπτη 24.03.2016
 
Πέθανε ὁ Φιλέας Φόγκ
 
Ἀδυνατοῦμε νά ὑπαγάγουμε στήν βάσανο τῆς λογικῆς τήν ῆνθρωποσφαγή πού διέπραξαν στίς 21 τοῦ μηνός οἱ τζιχαντιστές στίς Βρυξέλλες. Διότι τά μυαλά τους λειτουργοῦν διαφορετικά ἀπό τά δικά μας. Ἐκεῖ πού συμπίπτουν οἱ ἀπόψεις μας εἶναι ὅτι βρισκόμαστε πλέον σέ πόλεμο.
Χρειάζεται ἕνας εὐρωπαϊκός (στήν οὐσία νατοϊκός) στρατός νά ἐκστρατεύση στήν Συρία καί νά διαλύση τήν ἐδαφική βάση τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους. Αὐτό θά ἀποτελέση μία μεγάλη νίκη, ἀλλά ὄχι τό τέλος τοῦ πολέμου. Διότι οἱ τζιχαντιστές ἔχουν κάνει ὅλον τόν κόσμο μέτωπο. Κρυφοί ὁμόφρονές τους συνεχίζουν νά τούς ἐξοπλίζουν καί αὐτοί, μέ πλαστές ταυτότητες, κυκλοφοροῦν ἐν πολλοῖς ἀνεμπόδιστοι ἀνάμεσά μας. Οἱ πάντες περιμένουν καινούργια χτυπήματά τους.
Μέ γενικά μέτρα – ὅπως τόν ἐγκλεισμό ὅλων τῶν μουσουλμάνων σέ στρατόπεδα – δέν μποροῦμε νά λύσουμε τό πρόβλημα, ἀφοῦ πολλοί ἀπό αὐτούς εἶναι φιλήσυχοι συμπολίτες, οἱ ὁποίοι συμβάλλουν στό μεγάλο μέγεθος τῆς εὐρωπαϊκῆς παραγωγῆς. Αὐτό πού χρειάζεται εἶναι νά ὑπάρξη ἕνας μόνιμος ἔλεγχος ὅλων τῶν παροικούντων τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. Καί ἀσχέτως καταγωγῆς, ἀφοῦ πολλοί καθαρόαιμοι εὐρωπαῖοι, εἴτε ἀπό ἀνατρεπτική ἰδεολογία, εἴτε γιά νά συμμετάσχουν στήν ἐπιτυχία τῆς τζιχάντ, προσχωροῦν στίς γραμμές της.
Ἡ γενίκευση τοῦ ἐλέγχου θά εἶναι ἐφιαλτική. Αἰῶνες ἀστικοῦ πολιτισμοῦ εἶχαν ποτίσει μέ τό πνεῦμα τῆς ἐλευθερίας τήν κοινωνία μας. Ὁ κ. Φιλέας Φόγκ, ἀγνώστου προτέρου βίου, εἶχε ἐγκατασταθεῖ σέ περίοπτη γειτονιά τοῦ Λονδίνου, ἐγγραφεῖ σέ ἀριστοκρατική λέσχη καί ἔκανε τόν γῦρο τοῦ κόσμου σέ 80 ἡμέρες, χωρίς νά ρωτήση κανείς πόθεν ἔσχε. Ἡ ἰδιωτικότητά του ἦταν ἀπρόσβλητη.
Ὁ πολιτισμός μας θά ἀναγκαστῆ νά κάνη ἕνα μεγάλο βῆμα πρός τά πίσω.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου