Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014

Γράμμα 69: Ἐξαγωγικός θρίαμβος


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 69
 
Οἱ ἐξαγωγές μας ἀνεβαίνουν ἀξιόλογα. Τόν Μάρτιο ἦταν αὐξημένες κατά 1,4 % σέ σχέση μ’αὐτές τοῦ Μαρτίου τοῦ 2013. Μέ τήν παράλληλη πτώση τῶν εἰσαγωγῶν λόγω τῆς φτώχειας μας διαμορφώνεται ἕνα πλεόνασμα στό ἐμπορικό μας ἰσοζύγιο, πού φέρνει χαρά σ’ἐκείνους πού συντάσσουν στατιστικές.
Ἀλλά ἐκεῖ πού οἱ ἐξαγωγές μας προχωροῦν μέ ταχύ ρυθμό, εἶναι στήν ἐξαγωγή νεαρῶν ἀτόμων, ἡ ὁποία πραγματοποιεῖται χωρίς κανένα ἔσοδο γιά τήν χώρα μας. Οἱ ὑψηλοί μισθοί στίς εὐημεροῦσες χῶρες, τραβοῦν πρός αὐτές τά νέα παιδιά.
Γιά τούς ἀνειδίκευτους οἱ εὐκαιρίες νά βροῦν μιά θέση εἶναι περιορισμένες. Ἡ ζήτηση ἀποφοίτων, πού σπούδασαν ἐπιστῆμες πού στηρίζουν τήν ἀνάπτυξη, εἶναι τεράστια. Καί δεδομένου ὅτι ἡ δαπάνη τῆς σπουδῆς τους ἔχει καλυφθῆ σέ μεγάλο μέρος ἀπό τόν κρατικό προϋπολογισμό, γίναμε χρηματοδότες τῆς ἀνάπτυξης πλουσίων χωρῶν. Οἱ νέοι αὐτοί θά λείψουν ἀπό τήν δική μας ἀναπτυξιακή προσπάθεια καί καθώς εἶναι φυσικό νά φτιάξουν οἰκογένειες ἐκεῖ πού θά ἐγκατασταθοῦν, θά τούς βλέπουν οἱ γονεῖς τους στό μέλλον μόνον σάν τουρίστες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου