Σάββατο, 14 Ιουνίου 2014

Γράμμα 80: Ὁ καπετάνιος


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 80
 
Δέν εἶχαν περάσει δύο ἡμέρες ἀπό τήν συγκρότηση τῆς νέας κυβέρνησης καί ἄρχισαν οἱ διαφωνίες μεταξύ ὑπουργῶν της. Ὁ νέος ὑπουργός Παιδείας κ. Λοβέρδος ἀρνεῖται νά ἀπολύση 1.136 διοικητικούς ὑπαλλήλους τῶν Τ.Ε.Ι. γιά νά ἐπαναπροσληφθοῦν ἀπό αὐτούς μέ διαγωνισμό ὀκτακόσιοι. Ὁ ὑπουργός Διοικητικῆς Μεταρρύθμισης κ. Μητσοτάκης ἐπιμένει στήν τήρηση τῆς συμφωνίας πού εἶχε κάνει μέ τήν Τρόϊκα γιά τήν ἐπαναπρόσληψη μέ διαγωνισμό μόνο πεντακοσίων.
Ἡ ἀπόλυση ἐργαζομένων εἶναι πάντοτε πολύ δυσάρεστη ὑπόθεση, ἀλλά στήν προκειμένη περίπτωση ὁ ἀριθμός ἐκείνων πού θά τήν ὑποστοῦν εἶναι 336 πρόσωπα. Γιά 336 ἀνθρώπους ἔγινε ὁ καυγᾶς. Καί ἐνῶ μέχρι τήν Κυριακή θά ἔπρεπε νά ἔχουν γίνει οἱ ἀπολύσεις, οἱ κ.κ. Σαμαρᾶς καί Βενιζέλος συμφώνησαν νά καταθέσουν στήν Βουλή τροπολογία νόμου, πού νά παρατείνη τόν χρόνο γιά τήν λήψη τῆς ἀπόφασης τουλάχιστον γιά μία ἑβδομάδα.
Σέ περιπτώσεις διαφωνίας ὑπουργῶν ἁρμόδιος εἶναι νά τίς λύνει ὁ πρωθυπουργός. Ἄν κουράστηκε νά κάνει τόν καπετάνιο στήν διαδρομή γιά τήν λύση αὐτοῦ τοῦ προβλήματος, ἄς παραδώση προσωρινῶς τό τιμόνι στόν κ. Βενιζέλο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου