Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014

Γράμμα 91: Αὐξήσεις


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 91
 
Ἡ κυβέρνηση κατέθεσε στήν Βουλή τροπολογία νόμου πού αὐξάνει τούς μισθούς τῶν δικαστικῶν καί τά διάφορα ἐπιδόματά τους. Αὐτό θά ἐπιφέρη καί τήν αὔξηση τῶν συντάξεων τῶν πρώην δικαστικῶν ἀπό τόν Αὔγουστο τοῦ 2012 μέχρι τήν δημοσίευση τοῦ νέου νόμου. Γιά ταμειακούς λόγους τά ἀναδρομικά θά πληρωθοῦν κατά δόσεις. Μᾶς λένε ὅτι τό κόστος τῆς ἐξ αὐτοῦ ἐτήσιας δαπάνης εἶναι μόνο 170 ἑκατομμύρια. Μακάρι.
Τό ζήτημα εἶναι, ὅτι ἔχουν προηγηθῆ διάφορες δικαστικές ἀποφάσεις, πού ἔχουν δώσει αὐξήσεις καί ἀναδρομικά σέ κατηγορίες πολιτῶν. Στούς ¨ἔνστολους¨, τούς καθηγητές πανεπιστημίων, τούς νοσοκομειακούς γιατρούς κλπ. Ἐρωτᾶται, πόσο ἀντέχει ἀπό τά βάρη αὐτά ὁ κρατικός προϋπολογισμός;
Ἀσφαλῶς οἱ ἀποδοχές στόν δημόσιο τομέα εἶναι χαμηλές. Ἀλλά αὐτές ἀνταποκρίνονται στό ἐθνικό εἰσόδημα. Καί ἄν δέν τό αὐξήσουμε μέ ἔνταση τῆς παραγωγῆς, μεγαλώνουμε ἕναν φαῦλο κύκλο.
Ἐντωμεταξύ τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἔκρινε ὅτι εἶναι ἄψογες νομικά οἱ περικοπές τῶν ἀποδοχῶν στόν ἰδιωτικό τομέα. Οἱ ἐργάτες καί οἱ ὑπάλληλοι λοιπόν, ὡς τά ¨συνήθη ὑποζύγια¨, θά φορτωθοῦν μέ ἕνα πρόσθετο βάρος γιά τήν ἐλάφρυνση τῆς θέσης τῶν ὑπαλλήλων καί τῶν συνταξιούχων τοῦ δημόσιου τομέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου