Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

Γράμμα 70: Ἀνασχηματισμός


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 70
 
Μᾶς δήλωσαν ὅτι στήν κυβέρνηση θά γίνουν ἀλλαγές τίς δύο ἑπόμενες ἡμέρες ἤ τό πολύ μετά τήν γιορτή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Εὐχόμαστε τό Ἅγιο Πνεῦμα νά φωτίση τόν κ. Σαμαρᾶ.
Ἡ μία φώτισή του θά ἦταν νά μήν βγάλη ἀπό τό ὑπουργεῖο τῶν Οἰκονομικῶν τόν κ. Στουρνάρα, ποῦ ὑπῆρξε ὁ ἐπιτυχέστερος ὑπουργός του. Ἡ ἄλλη θά ἦταν νά βγάλη ἀπό τό ὑπουργεῖο τῆς Δικαιοσύνης τόν κ. Ἀθανασίου, ὁ ὁποῖος ἔκανε τήν δίωξη τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς μέ τόσο βραδύ ρυθμό, πού σήμερα ἡ γκαγκστερική ὀργάνωση ἀντιπροσωπεύεται στήν Εὐρωβουλή καί διασύρει τήν Ἑλλάδα. Ἀκόμη καί τά ἀκροδεξιά κόμματα τῆς Εὐρώπης δέν θέλουν νά δεχθοῦν τούς Χρυσαυγῖτες στήν ὁμάδα τους!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου