Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014

Γράμμα 92: Κύπρος


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 92
 
Στίς 20 Ἰουλίου θά κλείσουν τά 40 χρόνια ἀπό τήν τουρκική εἰσβολή στήν μεγαλόνησο. Ἡ «Ἱστορική καί Ἐθνολογική Ἑταιρεία», πού εὐτυχῶς δέν εἶναι ἐμπλεγμένη στούς καθημερινούς τσακωμούς μας γιά τά πάντα, μέ τήν ἔκδοση ἑνός λευκώματος καί μέ μιά ἔκθεση στό μουσεῖο της ἦρθε νά μᾶς ὑπενθυμίση, ὅτι τό δρᾶμα τῆς Κύπρου συνεχίζεται.
Τό νησί παραμένει διχοτομημένο. Στήν κατεχόμενη πλευρά του σταθμεύει ἕνα τουρκικό στράτευμα ὡς διαρκής ἀπειλή. Ἡ Ἄγκυρα ἐγκαθιστᾶ στήν Κύπρο κατοίκους τῆς Ἀνατολίας γιά νά γίνη ὁ τουρκικός πληθυσμός τοῦ νησιοῦ μεγαλύτερος ἀπό τόν ἑλληνικό.
Τό ζήτημα εἶναι τί πρέπει νά κάνουμε ἀπό τήν πλευρά μας. Ἐπί χρόνια ἐλπίζαμε, ὅτι ἡ διεθνής κοινότητα θά ἀνατρέψη τά ἀποτελέσματα τῆς εἰσβολῆς. Ἀποδείχθηκε ὅτι ἡ διπλωματία μας χωρίς ὑλική δύναμη εἶναι ἀναποτελεσματική.
Προσπάθησαν οἱ Κύπριοι ἀδελφοί μας νά συνεννοηθοῦν μέ τούς Τουρκοκυπρίους γιά μία συμβιβαστική λύση πού νά καλύπτει τό κοινό συμφέρον τῆς εἰρηνικῆς συμβίωσης. Οἱ Τουρκοκύπριοι συνομιλητές, ἐνῶ ἦταν κατά τύπους ἐκπρόσωποι ἑνός κυρίαρχου κράτους, δέν μποροῦσαν νά ὑπερβοῦν τίς ἐντολές τῆς τουρκικῆς κυβέρνησης.
Χρειάζεται νά ἑτοιμαστοῦμε γιά μιά μακροχρόνια περιχαράκωση τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Νά ἐντείνει τόν ρυθμό τῆς ἀξιοθαύμαστης ἀνόδου τῆς οἰκονομίας της. Νά σταματήση κάθε διείσδυση ἀπό τήν ἄλλη πλευρά. Νά αὐξήση τήν στρατιωτική ἀμυντική της ἱκανότητα. Καί νά μήν παρασύρεται σέ ἀπόπειρες εὐκαιριακῶν λύσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου