Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

Γράμμα 73: Πολιτικοί καί Πολιτευτές


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 73
 
Κλείνουν σήμερα 70 χρόνια ἀπό τήν συμμαχική ἀπόβαση στήν Νορμανδία.
Γιά τήν πραγματοποίηση της χρειάστηκε μιά μακρά ἐπίπονη προετοιμασία πού στοίχισε πολύ χρῆμα. Γιά τήν ἐπιτυχία της χρειάστηκαν τεράστιες θυσίες αἵματος.
Οἱ ἄνθρωποι πού ἀναδέχτηκαν τό βάρος τῶν ἀποφάσεων γιά τήν ἀπόβαση καί μπόρεσαν νά πείσουν τούς λαούς των, ὅτι ἄξιζε νά θυσιάσουν τόσα παληκάρια στόν ἀγώνα νά μήν ἐπικρατήση τό καθεστώς τῆς βαρβαρότητας τοῦ Χίτλερ, ἦσαν πολιτικοί. Ἔκαναν μέ εὐψυχία τήν ἐπιλογή τους. Συνάμα ἦσαν καί πολιτευτές, διότι ἐκλεγόμενοι δημοκρατικά χρειάζονταν νά παρακαλοῦν γιά ψήφους, νά αὐτοπροβάλλονται καί νά ἀποκρούουν ἐκείνους πού προσπαθοῦσαν νά τούς πάρουν τήν καρέκλα.
Σήμερα ὁ κόσμος ἔχει μόνο πολιτευτές. Ἐνῶ τεράστιοι κίνδυνοι ἀπειλοῦν τήν ἀνθρωπότητα, ἐκεῖνοι ἀσχολοῦνται μόνο μέ τήν διαφύλαξη τῆς καρέκλας τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου