Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014

Γράμμα 82: Ἰοβόλα μηνύματα


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 82
 
Εἰδοποιηθήκαμε ἐμεῖς, ὅπως καί πολλοί ἄλλοι, νά καταστρέφουμε τά μηνύματα πού ἔρχονται στόν Η/Υ μας μέ τήν ἐπιγραφή “Update for Windows Live”, διότι κουβαλοῦν ἰό, πού καταστρέφει ὅλο τό ἀρχεῖο μας. Καί θά χρειαστῆ νά πετάξουμε τόν Η/Υ μας καί νά ἀγοράσουμε καινούργιον.
Δέν ξέρουμε ποιός εἶναι ὁ φιλάνθρωπος πού ἔθεσε σέ κίνηση αὐτήν τήν πληροφορία. Ἀπό σεμνότητα προφανῶς κράτησε τήν ἀνωνυμία του.
Τό ἐρώτημα εἶναι ἄν οἱ παραγωγοί τῶν ἰῶν δέν εἶναι καί κατασκευαστές τῶν Η/Υ πού καταστρέφουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου