Σάββατο, 21 Ιουνίου 2014

Γράμμα 87: BONUS

  
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 87

Τώρα εἶναι ἡ ὥρα νά καταργηθῆ ἡ ἀντιδημοκρατική δωρεά 50 ἑδρῶν στό πρῶτο κόμμα πού προηγεῖται ἔστω καί κατά μία ψῆφο τοῦ δευτέρου. Διότι ἐκλογές δέν εἶναι ἐν ὄψει.
Τό ΠΑΣΟΚ ἔχει ἤδη ἐκδηλωθῆ ἐνατίον τοῦ bonus. Τά μικρά κόμματα ζημιώνονται ἀπό αὐτό. Ὁ Σύριζα ζητᾶ ἐξ ἀρχῆς τήν θέσπιση τῆς Ἁπλῆς Ἀναλογικῆς. Ἄρα εἶναι μόνο ἡ Ν.Δ. πού ἐξακολουθεῖ νά θητεύει στόν μῦθο τῶν ἰσχυρῶν μονοκομματικῶν κυβερνήσεων.
Τό νά πῆ σήμερα ὅτι συμφωνεῖ στήν κατάργηση τοῦ bonus τήν φοβίζει, ὅτι θά ἑρμηνευθῆ πώς ξέρει, ὅτι δέν θά ἔρθη πρῶτο κόμμα ὅταν γίνουν οἱ ἐκλογές.
Πολύ χειρότερο θά εἶναι νά συμφωνήση ὅταν θά προκηρυχθοῦν οἱ ἐκλογές καί ἀρχίση νά ἀμφιβάλλει τυχόν γιά τήν πρωτιά της.
Κύριε Σαμαρᾶ, ἡ νοικοκυρεμένη διαχείριση τοῦ ζητήματος ἐπιβάλλει νά συμφωνήσετε κι ἐσεῖς νά καταργηθῆ τό bonus τώρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου