Τρίτη, 10 Ιουνίου 2014

Γράμμα 77: Ὁ Ἀνασχηματισμός


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 77
 
Θά ἦταν ψέμα ἄν λέγαμε ὅτι ἀπογοητευτήκαμε, ἀφοῦ δέν ἤμαστε γοητευμένοι πρίν.
Ἀλλά ὁ Ἀνασχηματισμός ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη γιά τό κακό πού θά προκαλοῦσε.
Ὁ κ. Σαμαρᾶς ἐξωπέταξε τόν κ. Στουρνάρα, πού εἶχε σώσει τήν οἰκονομία τῆς χώρας, καί διατήρησε στό ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης τόν κ. Ἀθανασίου, ὁ ὁποῖος μέ τήν ὀλιγωρία του στήν δίωξη τῆς ἐγκληματικῆς συμμορίας ¨Χρυσή Αὐγή¨ τήν κράτησε στήν ζωή καί ἔκανε δυνατή τήν εἴσοδό της στό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρός ἐξευτελισμό τῆς χώρας.
Ἀντί νά συμφωνήση ὁ κ. Σαμαρᾶς καί ὁ κ. Βενιζέλος στήν συγκρότηση μιᾶς ὀλιγομελοῦς κυβέρνησης, ἀνθρώπων ἱκανῶν νά ἀντιμετωπίσουν ἀποτελεσματικά τά δεινά προβλήματα πού βασανίζουν τόν τόπο μας, ἔφτιαξε μιά κυβέρνηση μέ 44 ὑπουργούς καί ὑφυπουργούς. Αὐτό σημαίνει αὔξηση τῆς γραφειοκρατικῆς διαδικασίας καί καθυστέρηση στήν λήψη τῶν ἀποφάσεων. Ἡ ἀσάφεια ὡς πρός τήν ἔκταση τῶν ἁρμοδιοτήτων τῶν περισσοτέρων ἀπό αὐτούς, θά προκαλέσει ἀμφισβητήσεις καί συγκρούσεις μεταξύ των. Γιά νά ξεκαθαριστῆ τό ποιός–κάνει-τί θά ἀπαιτηθοῦν μῆνες - ἄν στό μεταξύ δέν πραγματοποιηθῆ νέος Ἀνασχηματισμός πού θά θέση τό πρόβλημα ἐξ ὑπαρχῆς.
Τά 44 μέλη τῆς κυβέρνησης μέ τούς γενικούς γραμματεῖς των καί τό ὑπόλοιπο ὑποστηρικτικό προσωπικό θά διογκώσουν τό κόστος τῆς διακυβέρνησης σέ μιά ἐποχή πού χρειάζεται νά περικοπῆ ἡ δαπάνη τῆς διοίκησης γιά νά ἐνισχυθῆ τό πρακτικό ἔργο της.
Ὁ Ἀνασχηματισμός ἔγινε γιά τήν κάλυψη τῶν προεκλογικῶν συμφερόντων τῶν δύο κομμάτων πού συγκυβερνοῦν καί ὄχι γιά τό γενικό συμφέρον. Στόν καταστροφικό δρόμο πού μᾶς ἔχουν βάλει ὁ Θεός νά σώση τήν Ἑλλάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου