Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014

Γράμμα 90: Πολιτικός ὁ σκοπός τῆς ἀπεργίας


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 90
 
Τελειώνει τό ἐαρινό ἑξάμηνο χωρίς νά ἔχουν λειτουργήσει διόλου τό Πανεπιστήμιο καί τό Πολυτεχνεῖο. Οἱ ἄλλες ἀνώτατες σχολές ἀποπειρῶνται νά ὑπολειτουργήσουν.
Οἱ καθηγητές πού προσπάθησαν νά διδάξουν στά κρυφά, δέχθηκαν σωματικές ἐπιθέσεις καί ἀπειλές ἐναντίον τῶν οἰκογενειῶν τους.
Ἄς ὑποθέσουμε, ὅτι ἡ κυβέρνηση ἤθελε νά διασώση τόν χρόνο αὐτοῦ τοῦ ἑξαμήνου γιά τούς σπουδαστές, ὥστε νά μπορέσουν νά μεταγραφοῦν σέ πανεπιστήμια τῆς ἀλλοδαπῆς. Μήν ἀμφιβάλλετε ὅτι τά ἀποδεικτικά αὐτῆς τῆς φοίτησης θά τά ἅρπαζαν οἱ ἀπεργοί καί θά τά ξέσκιζαν.
Τό περίεργο εἶναι ὅτι ἡ τάξη τῶν φοιτητῶν, πού ζημιώνει ἀπό τήν ἀπεργία, τῆς συμπαρίσταται. Τό τραγικό εἶναι, ὅτι ἡ πλειοψηφία τῶν φοιτητῶν (ἡ βεβαιωμένη ἀπό τίς ἐκλογές στίς ἀνώτατες σχολές) δέν τολμᾶ νά ἀντιταχθῆ στήν ταραχοποιό μειοψηφία τῶν συναδέλφων τους.
Ἡ ἐκπαίδευση ἔχει τεθῆ κατά μέρος. Κυριαρχεῖ ἡ πολιτική.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου