Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014

Γράμμα 96: Ἀκριβό Κράτος


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 96
 
Στόν ἰδιωτικό τομέα τῆς οἰκονομίας καταβάλλουν σκληρές προσπάθειες γιά νά τόν βγάλουν ἀπό τόν κατήφορο καί νά ἀνεβάσουν κατά ἑκατοστά τῆς μονάδας τήν ἐθνική παραγωγή. Ἡ Κυβέρνηση ὅμως αὐξάνει μέ ἅλματα τό κόστος τῆς δημόσιας διοίκησης.
Κάθε τόσο συνιστᾶ νέες ἐπιτροπές, νέες διαδικασίες ἐλέγχου, νέα γραφειοκρατικά κυκλώματα πού ἀπορροφοῦν χρήματα ἀπό τούς φορολογουμένους. Πέρα ὅμως ἀπό τήν μεγέθυνση τοῦ κόστους τῆς λειτουργίας τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ, ἡ Κυβέρνηση συναγωνίζεται τά δικαστήρια σέ παροχές πρός ἰδιαίτερες ὁμάδες τοῦ πληθυσμοῦ.
Στό χορό τῆς αὔξησης τῆς δημόσιας διοίκησης σέρνουν τό μαντήλι τά ἀνώτατα δικαστήρια. Ἀποφασίζουν, ὅτι ἦταν ἀντισυνταγματικές οἱ περικοπές τῶν μισθῶν καί τῶν συντάξεων τῶν δικαστικῶν, τῶν γιατρῶν τοῦ ΕΣΥ, τῶν ἐνστόλων κ.ο.κ. καί ἀπαγγέλλουν τήν ἀκύρωσή τους μέ ἀναδρομική ἰσχύ.
Τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἔκανε τήν ἀρχή ἐπεκτείνοντας τήν σφαῖρα τῆς ἁρμοδιότητας, πού τοῦ εἶχε δόσει ὁ νόμος. Ἦταν νά δικάζει διοικητικές διαφορές, ὄχι κυβερνητικές πράξεις. Τήν μή προαγωγή π.χ. ἑνός δασκάλου πού εἶχε τά νόμιμα προσόντα, ὄχι τήν κλίμακα τῶν μισθῶν τῶν δασκάλων πού εἰσήγαγε ἡ κυβέρνηση μέ νόμο πού ψήφισε ἡ βουλή.
Μέ τίς αὐξήσεις πού ἐθέσπισε ἡ νομοθετική ἐξουσία καί αὐτές πού παρήγαγαν τά ἀνώτατα δικαστήρια ἐπιβαρύνεται πλέον ὑπέρμετρα ὁ κρατικός προϋπολογισμός. Στό ὑπ’ἀρ. 91 Γράμμα μας, τῆς προηγούμενης Τετάρτης, σημειώναμε ὅτι τήν ἐπιβάρυνση τοῦ δημοσίου εἶχαν ὑπολογίσει οἱ εἰδήμονες σέ 170 ἑκατομμύρια εὐρώ καί λέγαμε μακάρι νά εἶναι μόνο τόση. Ἡ εὐχή μας δέν εἰσακούστηκε. Στό χθεσινό φύλλο τῆς φιλοκυβερνητικῆς ¨Καθημερινῆς¨ ἡ δημοσιογράφος της πού παρακολουθεῖ τίς δικαστικές ἀποφάσεις, σημειώνει, ὅτι αὐτές πού ἔχουν ἐκδοθῆ ἤδη, παράγουν δημοσιονομική δαπάνη τῆς τάξης τῶν 400 ἑκατ. εὐρώ. Ἡ νομοθετική ἀναβάθμιση τῶν ἀποδοχῶν θά ἐπιφέρει δημοσιονομικό κόστος 70 ἑκατ. εὐρώ κατ’ἔτος καί ἄλλα τόσα θά πρέπει νά ὑπολογίζονται γιά τά ἀναδρομικά. Ἄν δικαιωθοῦν οἱ ἐκκρεμοῦσες προσφυγές γιά τήν περικοπή τοῦ ἐφάπαξ τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων καί τίς περικοπές τῶν συντάξεων, θά προκύψη κόστος 500 ἑκατ. εὐρώ. Καί γιά τίς συντάξεις τῶν δικαστικῶν θά ἀπαιτηθῆ ἡ καταβολή περίπου 100 ἑκατομμυρίων γιά ἀναδρομικά πού θά αὐξήσουν τήν ἐτήσια δαπάνη.
Χορός πού πλησιάζει τό δισεκατομμύριο καί ἀπειλεῖ ὁλόκληρη τήν ἐθνική οἰκονομία μας.
Πρόταση: Νά ἀποκατασταθῆ ἡ Δημοκρατία. Νά ἐπιστρέψη στήν ἁρμοδιότητα τῆς Βουλῆς, πού τίς ἀποφάσεις της ἐφαρμόζει ἡ Κυβέρνηση. Νά σταματήση ἡ συγκυβέρνηση τῶν δικαστηρίων καί τῶν συντεχνιῶν οἱ ὁποῖες κάμπτουν μέ τίς ἀπεργίες τους τήν κρατική ἐξουσία. Αὐτό θά εἶναι εὐεργετικό γιά τήν ἀποτελεσματικότητα τῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς, ὅσο καί νά ἐξακολουθήση νά τήν ἀλλοιώνει ἡ Τρόϊκα.
Δευτεροβάθμια πρόταση: Ἐπειδή ὁ πολιτικός κόσμος εἶναι τραγικά κατώτερος τῶν περιστάσεων καί οἱ ἀποφάσεις του ὑπαγορεύονται ἀπό ψηφοθηρικές διαθέσεις, νά βγῆ ἀπό τούς Ἕλληνες πού δέν συμβιβάζονται μέ τήν δεινή κατάσταση τῆς χώρας, ἕνα Καινούργιο Κόμμα πού θά δρομολογήση τήν ἀνόρθωσή της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου