Σάββατο, 28 Ιουνίου 2014

Γράμμα 95: Καί πάλι γιά τό Bonus


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 95
 
Δέν πρόκειται νά κουραστοῦμε νά ἐπαναλαμβάνουμε ὅτι μέσα σέ ὅλη τήν ἀσάφεια τῶν πολιτικῶν συνθηκῶν, βέβαιο εἶναι, ὅτι χρειάζεται νά καταργηθῆ τό bonus.
Ἡ ὕπαρξή του εἶναι ἐντελῶς ἀντιδημοκρατική καί ἡ ἀπόκτηση τῆς ἐξουσίας μέ τήν ὑπεροχή καί μιᾶς ψήφου μόνο τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος ἄκρως ἐπικίνδυνη.
Σέ καλοῦμε φίλε παραλήπτη αὐτοῦ τοῦ μηνύματος, νά προσθέσης σ’αὐτό καί τήν δική σου φωνή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου