Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014

Γράμμα 85: Εἶχε δίκιο ὁ Τσίπρας


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 85
 
Ἡ ἐπικεφαλίδα αὐτοῦ τοῦ σημειώματος δέν ἔχει εἰρωνικό χαρακτήρα. Γιά πρώτη φορά θά πάρουμε τό μέρος τοῦ Σύριζα καί θά ρίξουμε τό ἄδικο στήν Ν. Δημοκρατία. Πολύ σωστά πρόβαλε ὁ κ. Τσίπρας τήν ἀπαίτηση νά τόν δεχθῆ ὁ πρωθυπουργός νά συζητήσουν γιά τό πρόσωπο πού θά διοριζόταν Διοικητής τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, τοῦ ὁποίου ἡ θητεία ὑπερβαίνει τόν χρόνο τῆς θητείας τῆς παρούσης κυβέρνησης. Ὁ κ. Σαμαρᾶς μποροῦσε κάλλιστα νά συζητήση τό θέμα μέ τόν ἀρχηγό τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης καί νά μήν συμφωνήση μέ τίς ὑποδείξεις του.
Μέ τήν συζήτηση αὐτή ὅμως θά καθιερωνόταν ὁ διάλογος κυβέρνησης καί ἀντιπολίτευσης στά μεγάλα ζητήματα τῆς χώρας, τόν ὁποῖο ἔχουμε μεγάλη ἀνάγκη. Ἄν αὔριο λ.χ. προκαλέση ἡ Τουρκία ἕνα θερμό ἐπεισόδιο στό Αἰγαῖο πού προοιωνίζει πόλεμο, ὁ κ. Τσίπρας δέν θά μποροῦσε νά μήν προσέλθη σέ πρόσκληση τοῦ κ. Σαμαρᾶ γιά τήν συζήτηση περί τοῦ πρακτέου. Καί ἄν ὅμως ἀρνιόταν, θά στιγματιζόταν μετά τό προηγούμενο τῆς συζήτησης γιά τόν Διοικητή τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἀπό τήν κοινή γνώμη γιά βαρύτατη ἀσυνέπεια. Ὁ κ. Σαμαρᾶς θά ἦταν σέ κάθε περίπτωση κερδισμένος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου