Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014

Γράμμα 93: Τά βιβλία


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 93
 
Οἱ σημερινές ἐφημερίδες γράφουν, ὅτι ἑτοιμάζεται νόμος γιά τόν ἔλεγχο τῆς ἰδιωτικῆς χρηματοδότησης τῶν πολιτικῶν κομμάτων. Τά κόμματα θά πρέπει τοῦ λοιποῦ νά τηροῦν βιβλία, ὑπό τόν τύπο λογαριασμῶν σέ ὁρισμένες τράπεζες, στά ὁποῖα θά ἀναγράφονται τά ποσά πού θά τούς χαρίζονται καί τά στοιχεῖα τῶν χρηματοδοτῶν τους. Καί αὐτοί θά ὠφελοῦνται διότι οἱ συνδρομές τους θά ἀφαιροῦνται ἀπό τό εἰσόδημά τους ἀπό τήν Ἐφορία.
Τό θέλει καί ἡ Τρόϊκα, πού ζητᾶ νά περιοριστοῦν οἱ καταβολές πρός τά κόμματα ἀπό τόν δημόσιο προϋπολογισμό.
Ἄν συμφωνήση ἡ πλειοψηφία τῶν βουλευτῶν τῶν δύο κομμάτων πού συγκυβερνοῦν, γιά τόν νέο νόμο, ἀναμενόμενο εἶναι ὅτι θά ἀντιταχθῆ σφοδρά στήν ψήφισή του ἡ ἀντιπολίτευση. Τό ΚΚΕ ἀνέκαθεν ἀρνεῖται νά τηρήση βιβλία, τά ὁποῖα νά μποροῦν νά βλέπουν ἄλλοι ἐκτός τοῦ κόμματος, ἀλλά καί οἱ κομματικοί πλήν τῆς ἡγετικῆς ὁμάδας. Πέρα ἀπό τό συνηθισμένο ¨ὄχι σέ ὅλα¨, καί ἡ λοιπή ἀντιπολίτευση δέν θά εὐχαριστηθῆ νά ξέρουν τά ἄλλα κόμματα τό περιεχόμενο τοῦ κορβανᾶ τους.
Καί ἄν τελικά ψηφιστῆ ὁ νόμος, ὅλα τά κόμματα καί οἱ χορηγοί θά προτιμοῦν τό νταραβέρι νά παραμένει κρυφό. Ἡ Ἀρχή Καταπολέμησης τῆς Νομιμοποίησης Ἐσόδων ἀπό Ἐγκληματικές Δραστηριότητες, στήν ὁποίαν σκοπεύει ἡ κυβέρνηση νά ἀναθέση τόν ἔλεγχο, θά ἔχει πολλή δουλειά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου