Σάββατο, 28 Ιουνίου 2014

Γράμμα 94: Πρόβες


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 94
 
Τά ΜΜΕ, πού πρέπει νά ἱκανοποιοῦν τήν δίψα τῆς πελατείας τους γιά εἰδήσεις, δημοσιεύουν καθημερινῶς σχέδια νέων σχημάτων, μετασταθμεύσεις πολιτευτῶν, ἀναθεωρήσεις προγραμμάτων.
Ἐνόσω δέν ἔχουν προκηρυχθῆ ἐκλογές, πρόκειται γιά ἁπλές πρόβες μιᾶς μελλοντικῆς παράστασης, πού δέν θά εἶναι αὐτή ὅταν θά ἀνοίξη ἡ αὐλαία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου