Σάββατο, 7 Ιουνίου 2014

Γράμμα 74: Θεοχάρης


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 74
 
Ἔχει δημιουργηθῆ παράδοση νά μεταφέρονται δραστηριότητες ἑνός ὑπουγεῖου ἀπό τούς διευθυντές του σέ Γενικούς Γραμματεῖς, πού ἐπιλέγει ἡ κυβέρνηση μεταξύ τῶν φίλων της. Ὁ Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Ἐσόδων κ. Χάρης Θεοχάρης πού παραιτήθηκε, εἶχε συνάψει σύμβαση μέ τόν ὑπουργό του πενταετοῦς θητείας μέ πολύ καλό μισθό.
Δέν ἀνησυχοῦμε, ὅτι δέν θά βρῆ μιά νέα ἐξ ἴσου καλή δουλειά. Ἡ ἀπορία εἶναι, γιατί ἀφοῦ ἦταν τόσο ἐπιτυχημένος Γεν. Γραμματέας, ὅπως εἶπαν τά κυβερνητικά ἐγκώμια, τόν παρακάλεσε ὁ προϊστάμενος ὑπουργός του νά παραιτηθῆ;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου