Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

Γράμμα 68: Ἐγωτισμός


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 68
 
Ρωσική ρουλέτα, ἀλλά ὄχι μέ μία σφαῖρα στίς ἕξι θαλάμες, ἀλλά μέ μία σφαῖρα σέ κάθε δεύτερη θαλάμη, ἀποτελεῖ τό Bonus τῶν 50 ἑδρῶν.
Ὁ κ. Βενιζέλος ἐκ μέρους τῆς Ἐλιᾶς, ἡ ὁποία δέν προσδοκᾶ ὅτι θά καταλάβη τήν πρώτη θέση στίς ἑπόμενες ἐκλογές, τάχθηκε κατηγορηματικά ἐναντίον τοῦ ἀντιδημοκρατικοῦ Bonus καί ἐτόνισε τόν κίνδυνο πού ἐμπεριέχει. Τά μικρότερα κόμματα ἦταν ἐξ ὑπαρχῆς ἐναντίον τοῦ δώρου πρός τό ¨κόμμα ἐξουσίας¨ πού θά ἔρθη πρῶτο, γιατί θά λιγόστευε τίς δικές τους ἕδρες.
Τό θέμα ἦταν τί θά ἔκαναν τά δύο ¨κόμματα ἐξουσίας¨, γιά τά ὁποῖα τό Bonus μπορεῖ νά ἀποτελέση εὐεργεσία ἤ συμφορά.
Ὁ κ. Τσίπρας εἶπε, ὅτι δέχεται νά παραιτηθῆ ἀπό τό Bonus, ἄν παραιτηθῆ ἡ κυβέρνηση τῆς Ν. Δ. καί γίνουν τώρα οἱ ἐκλογές. Ὁ κ. Σαμαρᾶς δήλωσε, ὅτι εἶναι ὑπέρ τοῦ Bonus, γιατί ἡ πριμοδότηση τοῦ πρώτου κόμματος ἐξασφαλίζει σταθερότητα στήν διακυβέρνηση τῆς χώρας. Ἔτσι διασώζει τήν εἰκόνα τῆς αἰσιοδοξίας του γιά τήν νίκη τῆς Ν.Δ. στίς ἑπόμενες ἐκλογές. Καί ξέρει ὅτι μέχρις αὐτές ἔχει χρόνο νά μεταβάλη τήν ἀξιολόγησή του γιά τά Bonus.
Ὁ ἁπλός λαός ἔχουμε κάθε λόγο νά μήν θέλουμε τό Bonus πού ὀξύνει τόν φανατισμό στίς ἐκλογές καί μετά ἀπό αὐτές κάνοντας πανίσχυρο τό κόμμα πού ἐνίκησε, τό σπρώχνει στήν αὐθαιρεσία.
Τά δύο ¨κόμματα ἐξουσίας¨ ἀπέδειξαν γιά μιά ἀκόμη φορά, ὅτι τό γενικό συμφέρον τῆς χώρας δέν τά ἀπασχολεῖ καί προσδιορίζουν τήν στάση τους σύμφωνα μέ ὅτι ὠφελεῖ τό μικρό Ἐγώ τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου