Σάββατο, 17 Μαΐου 2014

Γράμμα 56: Τό ἀσίγαστο πάθος


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 56
 
Ὅσο σκληρή καί νά εἶναι ἡ μάχη τῶν ἐκλογῶν, ἡ κοσμιότητα στήν ἔκφραση εἶναι ἐπιβεβλημένη. Πίσω ἀπό τά παθιασμένα λόγια πλανᾶται ὁ κίνδυνος τοῦ ἐμφυλίου πολέμου.
Ὁ κ. Τσίπρας ἐκτοξεύει ἐναντίον τοῦ κυρίου ἀντιπάλου του μέ ἕνα μεῖγμα ἀπό ὕβρεις καί συκοφαντίες. Θά τό πληρώση διότι ἄρχισε πλέον νά κουράζει τούς ὀπαδούς του τό ἀσίγαστο πάθος του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου