Πέμπτη, 8 Μαΐου 2014

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ: Ἀνελεύθεροι Πολιορκημένοι

("Ἐφημερίδα τοῦ Κ.Σ.Μ."/τεῦχος 171/Ἀπρίλιος 2014)

Ἡ ζωή στήν Ἀθήνα καί στά περίχωρα γίνεται συνεχῶς πιό ἀνασφαλής. Αὐξάνονται οἱ ἐπιθέσεις γιά τήν ἁρπαγή πορτοφολιοῦ καί κρατοῦν οἱ ἄνθρωποι στόν δρόμο τήν τσέπη, ὅπου ἔχουν βάλει τά χρήματά τους, κλειστή μέ τό χέρι τους.
Τήν νύχτα ὁ κίνδυνος τῶν περιπατητῶν πολλαπλασιάστηκε. Πολλοί ἐπιστρέφουν στό σπίτι τους μέ ταξί γιά νά μήν πέσουν θῦμα ληστείας στόν δρόμο.
Τελευταῖα ἀνθεῖ καί ἡ ἀπαγωγή ὡς μέθοδος ληστείας. Ἁρπάζουν τό παιδί σου καί τό βάζουν νά σοῦ τηλεφωνήση ἀπό κινητό αὐτό πού ἔπαθε καί τό ποσόν πού ἀξιώνουν οἱ ἀπαγωγεῖς νά τούς δώσης γιά νά τό ἀφήσουν ἐλεύθερο. Τήν ἐπαφή τους μέ τούς γονεῖς ἐπιδιώκουν οἱ ληστές διά τοῦ παιδιοῦ γιά νά μήν ὑπάρξουν διαπραγματεύσεις γιά τό ὕψος τῶν λύτρων.
Ὅταν τό θῦμα τῆς ἀπαγωγῆς εἶναι ὁ ἴδιος πού καλεῖται νά πληρώση γιά τήν ἀπελευθέρωσή του, ἡ διαπραγμάτευση τελειώνει γρήγορα. Χρειάζεται ἰδιαίτερη ἐξυπνάδα καί ἱκανότητα, ὅπως αὐτή πού εἶχε ὁ βιομήχανος ἀρτοποιϊας Καραμολέγκος ὁ ὁποῖος διαπραγματευόμενος μέ ἕναν ἀπό τούς ἀπαγωγεῖς του, τόν ἔπεισε νά φύγουν μαζί ἀπό τόν τόπο τῆς κράτησής του καί νά προσφύγουν στήν Ἀστυνομία γιά τήν προστασία τους. Καί ὅταν μερικές φορές συλλαμβάνονται οἱ ἀπαγωγεῖς, προβάλλουν τήν φτώχεια πού τούς ἔχει προκαλέσει ἡ οἰκονομική κρίση ὡς δικαιολογία γιά τήν ἐγκληματική συμπεριφορά τους. Οἱ ἀγαθές καρδιές τῶν φιλανθρώπων συγκινοῦνται καί ζητοῦν ἄν δέν τούς ἀπαλλάξουν τά Δικαστήρια, νά τούς ἐπιβάλουν τουλάχιστον χαμηλές ποινές.
Ἐκεῖνο πού χρειάζεται πραγματικά εἶναι ἡ Ἀστυνομία νά ξηλώση τό τεῖχος μέσα στό ὁποῖο μᾶς ἔχουν ἐγκλείσει οἱ πολιορκητές. Νά μπορέσουμε νά κινούμαστε πάλι ἐλεύθερα στόν δρόμο. Ὅσους ἀπό τούς δρᾶστες τῶν ληστειῶν καί τῶν ἀπαγωγῶν εἶναι ἀλλοδαποί, πού ἡ συνθήκη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης δέν μᾶς ὑποχρεώνει νά ἀνεχόμαστε τήν παραμονή τους μετά τήν ἔκτιση τῆς τιμωρίας τους, νά τούς στείλη ἐκεῖ ἀπό ὅπου ἦρθαν. Τούς ἄλλους, καθώς καί τούς ἡμεδαπούς πού κάνουν αὐτές τίς ἐγκληματικές πράξεις νά τούς χώση στήν φυλακή γιά νά καταδικασθοῦν σέ πολυχρόνια κάθειρξη. Σέ κάθε περίπτωση χρειάζεται μιά ἰσχυρή Ἀστυνομία, πού πρέπει νά τήν ὑποστηρίξουμε στήν ἐκτέλεση τοῦ ἔργου της.
Ὁ ἀλβανός Ἰλία Καρέλι ὑπῆρξε ἕνας εἰδεχθής δολοφόνος, πού γιά τό γοῦστο του ἐσκότωσε τόν σωφρονιστικό ὑπάλληλο Γεώργιο Τσιρώνη. Σέ ἄλλες χῶρες πού ἔχουν καταργήσει καί αὐτές τήν θανατική ποινή, ἐξακολουθεῖ αὐτή νά διατηρεῖται γιά ὅσους φονεύουν τούς δεσμοφύλακές των. Διότι πῶς ἀλλιῶς θά ἀποφεύγονταν αὐτές οἱ δολοφονίες ;
Ἐάν ὑπῆρχε καί σέ μᾶς μιά τέτοια διάταξη, δέν θά ἔπαιρναν τήν ἀνατριχιαστική ἐκδίκησή τους οἱ συνάδελφοι τοῦ Τσιρώνη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου