Σάββατο, 24 Μαΐου 2014

Γράμμα 62: Ἡ αὐριανή ψῆφος


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 62
 
Μιά παροιμία λέει τό Καλλίτερα εἶναι ἐχθρός τοῦ Καλοῦ.
Ἡ ἀντιπολίτευση, ἡ ὁποία δέν ἀντιμετωπίζει τίς δυσκολίες τῆς διακυβέρνησης, μπορεῖ ἀνέξοδα νά λέει, ὅτι ἄν ἦταν αὐτή στήν ἐξουσία θά τά ἔκανε ὅλα ἄριστα.
Κάποιες ἐνέργειες τῆς κυβέρνησης δέν ἔχουν ἐπιτύχει τό ἀποτέλεσμα πού ἐπεδίωκαν – τά ἔργα τῶν ἀνθρώπων δέν εἶναι τέλεια. Ἀλλά στό σύνολο ἡ κυβέρνηση διαχειρίστηκε πολύ καλά τήν ἐξουσία.
Σέ μιά πρώτη φάση ἐπέτυχε τήν συνέχιση τῆς βοήθειας ἀπό τήν Τρόϊκα, πού χωρίς αὐτήν τήν βοήθεια θά βρισκόμασταν σέ ἀδυναμία νά συνεχίσουμε νά ἀγοράζουμε ἀπό τό ἐξωτερικό αὐτά πού δέν καλύπτει ἡ παραγωγή μας.
Μέ τήν διατήρηση τοῦ ὁμαλοῦ ρυθμοῦ τῆς οἰκονομίας μας μπόρεσε νά πουλήση σέ συμφέρουσες τιμές τά νέα ὁμόλογα καί ἡ ζήτησή τους ὑπερκάλυψε τήν προσφορά. Εἰσέρευσε πολύ χρῆμα. Ἔτσι ἡ οἰκονομία μας προχωρεῖ ἄνετα καί αὐξήθηκαν οἱ κοινωνικές παροχές τοῦ κράτους.
Ἡ ἀνοδική πορεία τῆς οἰκονομίας θά κάνει νά ξεφύγουμε ἀπό τά Μνημόνια καί τήν ἀσφυκτική κηδεμονία τῶν ξένων. Τό πλεόνασμα τῶν ἐσόδων θά ἐξελιχθεῖ σέ περίσσευμα καί μέσα σέ λίγα χρόνια θά εἴμαστε μιά πολύ εὐημεροῦσα χώρα.
Ἀπολογισμός ὑπερ-θετικός.
Οἱ ἐκλογές αὐτές δέν γίνονται γιά τήν ἑλληνική Βουλή, ἀλλά ὁ ΣΥΡΙΖΑ τούς ἔχει δώσει δημοψηφισματικό χρῶμα. Ἄν ὑπερισχύσει ἐκεῖνος, θά λέει ὅτι ἡ κυβέρνηση ἀποδοκιμάστηκε ἀπό τό ἐκλογικό σῶμα. Ἡ ἀναμέτρηση τελικά εἶναι μεταξύ δύο ἀρχηγῶν, τοῦ Τσίπρα καί τοῦ Σαμαρᾶ. Γι’αὐτό εἶναι ἀνάγκη τήν ψῆφο μας γιά τήν Εὐρωβουλή νά τήν δώσουμε στό κόμμα τοῦ Σαμαρᾶ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου