Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

Γράμμα 59: Ψηφίστε τούς Εὐρωπαϊστές


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 59
 
Τά προγνωστικά τῶν εὐρωπαϊκῶν ἐκλογῶν δέν εἶναι καλά: Τό ποσοστό τῶν Εὐρωπαίων πού θέλουν μόνο νά παίρνουν ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί νά μήν δίνουν τίποτε σ’αὐτήν, ἔχει αὐξηθῆ. Ἑπόμενο εἶναι οἱ χῶρες πού ὑπερτεροῦν οἱ εἰσφορές τους, νά ἀντιδράσουν.
Ὑπάρχουν οἱ ἀπομονωτιστές, πού θέλουν νά φύγη ἡ χώρα τους ἀπό τήν Ε.Ε. γιά νά ἀπαλλαγῆ ἀπό τούς περιορισμούς της, ὀνειρευόμενοι ὅτι μέ διμερεῖς συμφωνίες μέ τά κράτη τοῦ ὑπόλοιπου κόσμου θά ζοῦν καλλίτερα.
Καί ὑπάρχει καί ὁ κ. Τσίπρας, πού μέ τίς ἀξιώσεις του θά καταστήση ἀναπόφευκτη τήν ἔξοδό μας ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση.
Εἶναι δεινές ὅλες αὐτές οἱ πλάνες. Ἡ πρόοδος τῆς εὐρωπαϊκῆς ἑνοποίησης ἐπέτυχε τήν ἐξάλειψη τῶν πολέμων μεταξύ τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν. Ἐδημιούργησε ἕναν μεγάλο οἰκονομικό χῶρο, στόν ὁποῖο ἀνέβηκε κατακόρυφα τό βιοτικό ἐπίπεδο τῶν πολιτῶν της. Στερέωσε σέ ὅλες τίς χῶρες της τήν Δημοκρατία. Καί τίς χῶρες πού ἀντίκρυσαν τό φάσμα τῆς ἀδυναμίας νά ἀγοράζουν τά ἀγαθά πού τούς λείπουν, ὅπως ἡ Ἑλλάς καί ἡ Κύπρος, τούς ἔδωσε χαμηλότοκα δάνεια νά ὀρθοποδήσουν.
Περισσότερη Εὐρώπη καί ὄχι λιγώτερη χρειαζόμαστε ὅλοι οἱ λαοί της.
Στίς ἐκλογές τῆς 25ης Μαϊου, πρέπει νά ψηφίσουμε γιά Εὐρωβουλευτές μας οἱ Ἕλληνες ὅσο τό δυνατόν περισσότερους Εὐρωπαϊστές, πού εἶναι χωρίς ἀντιρρήσεις καί ἐπιφυλάξεις ἔνθερμοι ὀπαδοί τῆς εὐρωπαϊκῆς ἑνοποίησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου