Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014

Γράμμα 61: Ἁπλᾶ πράγματα


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 61
 
Ὅσο πλησιάζει ἡ ὥρα πού θά ψηφίσουμε, τόσο ἀνεβάζουν τούς τόνους τῶν ἐπιθέσεων μεταξύ τῶν ἰδίων τά κόμματα τῆς ἀντιπολίτευσης. Τό ἕνα κατηγορεῖ τό ἄλλο γιά παλαιές καί πρόσφατες ἁμαρτίες του. Καθένα καλεῖ τόν ἐκλογέα μαζί μέ τήν καταψήφιση τῆς κυβέρνησης, πού οἱ ἐπιτυχίες της τήν καθιστοῦν ἐπικίνδυνη, νά τιμωρήση μέ τήν ψῆφο του καί ὅλα τά ἄλλα κόμματα τῆς ἀντιπολιτευσης.
Τά διασταυρούμενα πυρά τῶν ἀλληλοαντιμαχομένων κομμάτων τῆς ἀντιπολίτευσης δημιουργοῦν τεράστια σύγχυση στήν κοινή γνώμη. Τῆς ἀναθέτουν τό βάρος νά ξεδιαλύνη τό ποῦ βρίσκεται ἡ ἀλήθεια καί ποῦ τό προπαγανδιστικό ψεῦδος. Ἀλλά ποῦ καιρός αὐτήν τήν ὥρα γιά μιά τέτοια δουλειά!
Τά πράγματα εἶναι ἁπλᾶ. Ἡ οἰκονομία τῆς χώρας ἔχει ἀνακάμψει. Καί τό ἀνέλπιστο πρίν, ἐπέτυχε ὁ Σαμαρᾶς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου