Δευτέρα, 12 Μαΐου 2014

Γράμμα 52: Νά συνενωθοῦν


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 52
 
Τώρα πού φθάνουμε στίς Εὐρωεκλογές οἱ δημοσκοπήσεις ἔχουν γίνει εἰλικρινέστερες καί δείχνουν, ὅτι πρῶτο κόμμα σ’αὐτές θά ἔλθη ὁ Σύριζα. Τό ἐρώτημα πού μένει, εἶναι ἄν ἡ διαφορά τοῦ ποσοστοῦ τῶν ψήφων πού θά λάβη ἡ Ν.Δημοκρατία εἶναι μικρό, γιά νά μήν ὑποχρεωθῆ ἀπό τήν κοινή γνώμη σέ πρόωρες βουλευτικές ἐκλογές.
Οἱ ψηφοφόροι τοῦ Σύριζα δέν εἶναι κακοί Ἕλληνες. Ἁπλῶς ἔχουν τήν μεσογειακή μας ἐξαλλοσύνη καί παίρνουν ἐνίοτε στραβές ἀποφάσεις. Οἱ παπποῦδες μας ψήφισαν τό 1920 Κῶτσο, διότι εἶχαν κουραστῆ ἀπό τήν διακυβέρνηση τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου, καί τό πλήρωσαν ἀκριβά τό 1922 μέ τήν Μικρασιατική Καταστροφή. Σήμερα δέν ἀποφεύγεται ἡ πλάνη τῶν ὀπαδῶν τοῦ Σύριζα. Αὐτήν πρέπει νά διαχειριστοῦμε ἐμεῖς οἱ ἄλλοι.
Τόν φόβο γιά τό τί θά προκύψη ἀπό νέες βουλευτικές ἐκλογές, (μέ τό κινδυνωδέστατο BONUS), στίς ὁποῖες θά ὑποχρεωθῆ ἡ Ν. Δημοκρατία, μποροῦμε νά ἐξαφανίσουμε. Μέ τήν συνένωση τοῦ κόμματος τοῦ κ. Σαμαρᾶ καί τοῦ κόμματος τοῦ κ. Βενιζέλου. Ὁ κ. Σαμαρᾶς ἀσφαλῶς δέν θά ἔχει καμμία ἀντίρρηση νά κάνη ὑπαρχηγό τοῦ ἑνιαίου κόμματος τόν κ. Βενιζέλο.
Στήν οὐσία δέν διαφέρουν σέ τίποτε πιά τά δύο κόμματα. Μόνο ἡ παράδοσή τους τά κάνει νά ξεχωρίζουν ἀκόμη.
Ἐπιτακτική ἀνάγκη λοιπόν νά συνενωθοῦν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου