Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

Γράμμα 65: Τό BONUS


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 65
 
Στίς προχθεσινές ἐκλογές εἴδαμε σέ ὁρισμένες περιπτώσεις τό κλάσμα μιᾶς μονάδας νά δίνη καί νά ἀφαιρῆ τήν νίκη.
Στίς ἐκλογές γιά τήν ἑλληνική βουλή τό ὑφιστάμενο σύστημα ἐπιτρέπει μία (1) μόνο ψῆφος νά μεταβάλη ἐντελῶς τό ἀποτέλεσμα. Ἄν τό ἕνα ἀπό τά δύο κόμματα, πού διαγωνίζονται γιά τήν νίκη, πάρει καί μία μόνο ψῆφο περισσότερη ἀπό ὅ,τι τό ἄλλο, μέ τόν ἰσχύοντα νόμο θά λάβη ὡς bonus 50 ἕδρες. Τό δῶρο αὐτό εἶναι ἀντιδημοκρατικό. Τό Σύνταγμά μας ὁρίζει τήν ἰσότητα τῶν ψήφων.
Καί στήν μή ἀκραία περίπτωση τῆς διαφορᾶς μιᾶς ψήφου, ἡ καθιέρωση δώρου ἑδρῶν γιά τό κόμμα πού παίρνει τίς περισσότερες ψήφους, παραβιάζει τόν δημοκρατικό χαρακτήρα τοῦ πολιτεύματος.
Οἱ βουλευτικές ἐκλογές, παρότι πιέζει γι’αὐτές ὁ κ. Τσίπρας, δέν εἶναι πρό ὀφθαλμῶν. Ὥσπου νά γίνουν θά συμβοῦν πολλά καί δέν μπορεῖ κανείς νά προδικάζει τό ἀποτέλεσμα τους. Τά δύο τωρινά ¨κόμματα ἐξουσίας¨ μποροῦν (καί πρέπει) νά συμφωνήσουν στήν κατάργηση τοῦ ἐπικίνδυνου bonus.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου