Τρίτη, 20 Μαΐου 2014

Γράμμα 58: Ὅλοι στίς κάλπες


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 58
 
Ἡ ἀποχή πριμοδοτεῖ τούς ἀκραίους, τούς ἐχθρούς τῆς Δημοκρατίας. Αὐτοί δέν ἀπουσιάζουν ἀπό ὁποιαδήποτε ψηφοφορία καί συνεχῶς προσπαθοῦν νά παρασύρουν τούς ἀκατατόπιστους.
Ἡ ἀποχή πού σημειώθηκε τήν περασμένη Κυριακή εἶχε πρωτοφανῆ ἔκταση. Πρέπει τήν ἑπόμενη Κυριακή νά μήν παραλείψη κανένας δημοκράτης νά ψηφίση καί νά στηρίξη τήν κυβέρνηση πού ἔβαλε τόν τόπο στόν δρόμο τῆς ἀνάκαμψης. Ἀπό τά δύο κόμματα πού μετέχουν στήν κυβέρνηση αὐτό τοῦ κ. Σαμαρᾶ ἔχει μεγαλύτερη ἐκλογική βάση καί οἱ ψῆφοι πού δίδονται σ’αὐτό μετροῦν περισσότερο. Γι’αὐτό ἐμεῖς ψηφίζουμε Ν. Δημοκρατία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου