Παρασκευή, 2 Μαΐου 2014

Τό BONUS

ἀπό τή στήλη "ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΗΜΕΡΑ" ("Ἐφημερίδα τοῦ Κ.Σ.Μ."/τεῦχος 171/Ἀπρίλιος 2014)

Μέ τήν διαφορά μίας ψήφου ἀπό τό δεύτερο κόμμα, τό πρῶτο παίρνει δῶρο 50 ἕδρες. Ὑποτίθεται ὅτι τό Bonus ἐξασφαλίζει σταθερότητα διακυβέρνησης. Ὅταν ὅμως τά δύο κόμματα πού διαγωνίζονται γιά τήν ἀπόκτηση τῆς ἐξουσίας, πηγαίνουν πρός τίς ἐκλογές μέ μικρή διαφορά μεταξύ τους, ἕνα τυχαῖο περιστατικό μπορεῖ νά ἀλλάξη τόν συσχετισμό τῶν δυνάμεων τους. Ἕνα καινούργιο μικρό κόμμα στόν ἴδιο πολιτικό χῶρο, ἐνῶ τό ἴδιο δέν ἔχει καμμία ἐλπίδα ἐκλογῆς, ὅλο καί θά ἀφαιρέση ψήφους ἀπό τό μεγάλο.
Τό τελευταῖο διάστημα εἴδαμε νά παίζουν τά ποσοστά μεταξύ Ν.Δ. καί ΣΥΡΙΖΑ. Τό ποσοστό τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔπεσε ὕστερα ἀπό τήν προσπάθειά του νά ἐμποδίση τήν εἴσπραξη τῆς νέας δόσης τῶν χρημάτων τῆς Τρόϊκας, χάρις στά ὁποῖα στεκόμαστε στά πόδια μας. Τό ποσοστό τῆς Ν.Δ. ἔπεσε μέ τήν ἀποκάλυψη τῶν σχέσεων τοῦ Μπαλτάκου μέ τήν ¨Χρυσή Αὐγή¨.
Μέχρι τίς ἐκλογές μπορεῖ πλῆθος ἀπροόπτων νά ἀλλάξη τό μικρό προβάδισμα τοῦ ἑνός κόμματος ἤ τοῦ ἄλλου. Τό Bonus εἶναι ὄχι μόνο ἀντιδημοκρατικό, ἀλλά καί τό μπαλάκι μιᾶς ρουλέτας πού πρέπει νά καταργηθῆ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου