Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014

Γράμμα 66: Ἁπλή Ἀναλογική


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 66
 
Ἡ συζήτηση πού ξεκίνησε γιά τήν κατάργηση τοῦ ληστρικοῦ Bonus, προχωρᾶ στό ποιό εἶναι τό σωστό γιά τήν ἐποχή μας ἐκλογικό σύστημα. Ἡ Ἁπλή Ἀναλογική ἦταν ἐξ ὑπαρχῆς τό πιό δημοκρατικό σύστημα, ἀφοῦ παρέχει τήν πιστώτερη ἀποτύπωση τοῦ λαϊκοῦ φρονήματος – τουλάχιστον κατά τήν ἡμέρα τῶν ἐκλογῶν. Σήμερα εἶναι καί τό σύστημα πού μᾶς προφυλάσσει περισσότερο ἀπό τούς κινδύνους τῶν ἀκροτήτων.
Θά βγάζουν μέν βουλευτές καί οἱ τρομοκρατικές ὀργανώσεις τῆς δεξιᾶς καί τῆς ἀριστερᾶς ἄκρης τοῦ πολιτικοῦ φάσματος οἱ ὁποῖοι θά συγκαλύπτουν τά χαρακτηριστικά τους γιά νά μήν τούς σταματᾶ ὁ νόμος, ἀλλά ὁ λαός πού θέλουμε δημοκρατία καί ἀτομικά δικαιώματα ἀποτελοῦμε τήν συντριπτική πλειοψηφία. Ἄρα καί ἀπό τά κόμματα μέ τίς ἀρχές αὐτές θά γίνονται τά κυβερνητικά σχήματα.
Ἡ μονοκομματική κυβέρνηση ἔχει γίνει πλέον παρελθόν. Στό ἐρώτημα ἄν εἶναι δυνατόν νά συγκυβερνήσουν δεξιά καί ἀριστερά κόμματα, ἡ ἀπάντηση εἶναι ἕνα ἄλλο ἐρώτημα: Πόσο δεξιά εἶναι τά μέν καί πόσο ἀριστερά τά δέ;
Ὅλα ξεκινοῦν μέ ἰδεολογικές δοξασίες, ἀλλά ὅταν φθάνουν στήν ἐξουσία τά πράγματα τούς ἐμποδίζουν νά ἀσκήσουν μιά πολιτική μονόπλευρη. Ἡ σύγκλιση εἶναι νόμος τῆς πραγματικότητας.
Οἱ μεγάλες διαφορές κοινωνικῶν στόχων - ἀπελευθέρωση τῶν δούλων, ψῆφος στίς γυναῖκες, κατάργηση τοῦ πλούτου κ.ο.κ. – δέν ἰσχύουν πιά στήν ἐποχή μας. Διότι τά σχετικά προβλήματα ἔχουν λυθῆ. Ἔχουμε μικρότερη ἀνάγκη ἀπό μιά κυβέρνηση πού παίρνει μεγάλες πρωτοβουλίες, ἀπό ὅ,τι ἀπό μιά τίμια διοίκηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου