Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014

Γράμμα 103: Συναγερμός γιά τήν προστασία τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς ἐλευθερίας μας

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια με ἀριθμό 103
 
Στήν οἰκονομική κρίση πού συνεχίζεται, ἔχει προστεθῆ μιά ἄλλη, δεινότερη. Ἡ ἐπίθεση ἐναντίον τοῦ δυτικοῦ κόσμου ἀπό τούς ἰσλαμιστές τρομοκράτες. Διάκριση μεταξύ Εὐρώπης καί Ἀμερικῆς δέν κάνουν.
Προσοχή νά μήν γίνεται σύγχυση τοῦ συνόλου τῶν Μωαμεθανῶν μαζί τους. Ὁ ἁπλός κοσμάκης πού ἀκολουθεῖ τήν μωαμεθανική θρησκεία, εἶναι στήν μεγάλη πλειοψηφία του τελείως ξένος πρός τίς τρομοκρατικές ἐπιθέσεις. Καί ἀρκετές κυβερνήσεις μωαμεθανικῶν χωρῶν ἀγωνίζονται ἐναντίον τῆς τρομοκρατίας τῶν ὁμοδόξων τους.
Οἱ φανατικοί ἰσλαμιστές ὅμως βρίσκουν πολλαπλή στήριξη καί ἐντείνουν συνεχῶς τήν δράση τους. Στήν Μ. Ἀνατολή ἔχουν ἀπό καιρό βαλθῆ νά πνίξουν στό αἷμα τούς θύλακες τῶν Χριστιανῶν. Καί παρά τίς πολυαίμακτες συγκρούσεις μεταξύ τους (Σουνῖτες κατά Σιϊτῶν, Ἄραβες ἐναντίον τῶν Κούρδων, Κουρδικές ὁμάδες μεταξύ τους), ὅλες οἱ ὁμάδες αὐτές στοχεύουν στήν καταστροφή τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς ἐλευθερίας μας.
Ἡ Ἄλ Κάϊντα, ὅταν κατέστρεψε τούς δίδυμους πύργους, ἦταν μιά ἑνιαία καί πολύ πειθαρχημένη ὀργάνωση. Μέ τήν θανάτωση τοῦ ἀρχηγοῦ της Μπίν Λάντεν, ἔχασε τήν ἑνότητά της καί ὑποβαθμίστηκε ἡ δράση της τά ἑπόμενα χρόνια, ἀποτελῶντας σ’αὐτά ἕναν περιθωριακό κίνδυνο.
Σήμερα τό τρομοκρατικό ἰσλαμικό κίνημα, καθώς εἶναι πολυκέφαλο, παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες στήν καταπολέμησή του. Ἔχει στρατολογήσει ὁμοθρήσκους του, τρίτης γενεᾶς μετανάστες στίς δυτικές χῶρες, οἱ ὁποῖοι διαθέτουν τήν ἰθαγένειά τους, μέ τήν προστασία πού αὐτή συνεπάγεται, καί τήν ἐξοικείωση μέ τήν σύγχρονη τεχνολογία. Αὐτό καθιστᾶ ἰδιαίτερα ἀποτελεσματική τήν δράση τους, πού ἡ τηλεόραση τῆς παρέχει πολλαπλασιαστική ἰσχύ.
Μυστικά στρατόπεδα ἐκγύμνασης τρομοκρατῶν λειτουργοῦν στά μετώπισθέν μας. Προχθές ἐπισημάνθηκε ἡ ὕπαρξη ἑνός τέτοιου στρατοπέδου στήν Ἀλβανία. Μεταξύ τῶν προσφύγων πού εἰσρέουν στήν Εὐρώπη, ἐπικαλούμενοι τίς ἄθλιες συνθῆκες διαβίωσης στίς χῶρες τους, παρεισφρύουν τρομοκρατικά στελέχη. Ἐπιπλέον ὑπάρχουν οἱ γηγενεῖς ἀνάμεσά μας, πού ταιριάζει στήν ἰδεοληψία τους τό τρομοκρατικό κίνημα καί τούς ἑλκύει ἡ οἰκονομική ἄνεση πού τούς ἐξασφαλίζει ἡ ἀπασχόλησή τους σ’αὐτό.
Ἕνας ἀμείλικτος ἐχθρός τῆς Δύσης, τό Ἰράν, πού ὑποστηρίζει ἐνεργά τήν ἰσλαμική τρομοκρατία, προγραμματίζει τήν κατασκευή πυραύλων μέ πυρηνικές κεφαλές (ἄν δέν τούς ἔχει κατασκευάσει ἤδη).
Θά ἦταν λοιπόν ἕνα ἐγκληματικό λάθος νά ἀποστρέψουμε τό βλέμμα μας ἀπό τόν κίνδυνο πού μᾶς ἀπειλεῖ καί νά ἐφησυχάσουμε ἐπικεντρωνόμενοι στά προβλήματα τῆς καθημερινότητας.
Χρειάζεται ἕνας συναγερμός γιά νά προστατέψουμε τόν πολιτισμό μας καί τήν ἐλευθερία μας καί μέ τά ὅπλα καί μέ μιά πολυδιάστατη πολιτική. Χρειαζόμαστε ἑνότητα ὑπό μιά κοινή ἡγεσία ὑψηλοῦ πολιτικοῦ ἐπιπέδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου