Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014

Γράμμα 112: Τό ΝΑΤΟ


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 112
 
Κάθε μέρα φονεύονται κατά τρόπο ἀποτροπιαστικό ἄνθρωποι πού δέν ἔχουν πειράξει κανέναν, ἐνῶ ἔχουν βοηθήσει πολλούς, ἀπό τούς ἰσλαμιστές τρομοκράτες γιά νά καταπτοήσουν τήν Δύση καί νά τήν ὑποχρεώσουν νά συνθηκολογήση μέ τήν Τζιχάντ.
Ὁ κάθε δυτικός καί μέσα στήν ἴδια τήν χώρα του κινδυνεύει νά πέση θύμα μιᾶς συμμορίας ἰσλαμιστῶν τρομοκρατῶν.
Ἔχει ἐξαπολυθῆ ἕνας ὁλοκληρωτικός πόλεμος ἐναντίον μας. Ἡ κατά περίπτωσιν συνεργασία τῶν δυτικῶν κρατῶν δέν ἐπαρκεῖ. Χρειάζεται κάτι πιό συντονισμένο. Καί ἡ ὀργάνωση πού διαθέτουμε εἶναι τό ΝΑΤΟ, πού ἔχει τά ἐπιτελεῖα, τά ὅπλα καί παντοειδεῖς δυνάμεις διείσδυσης μέσα στίς φάλαγγες τοῦ ἐχθροῦ. Τά κράτη-μέλη τοῦ ΝΑΤΟ πρέπει νά ἀναθέσουν σ’αὐτό τήν ἐκστρατεία γιά τήν κατανίκηση τῆς Τζιχάντ.
Ἄν κάποιο κράτος-μέλος (π.χ. ἡ Τουρκία) δέν θέλει νά συμμετάσχη, νά ἀποβληθῆ ἀπό τήν συμμαχία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου