Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

Γράμμα 104: Ἀπαράδεκτη διάκριση - Οἱ Ἐθνικοί Φορεῖς


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 104
 
Ἡ μή μετάδοση ἀπό τά κρατικά κανάλια τοῦ λόγου τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης κατά τήν ὥρα πού τόν ἐκφωνοῦσε στήν Ἔκθεση τῆς Θεσσαλονίκης, παραβίασε βαρειά τήν ὑποχρέωσή τους νά παραμένουν οὐδέτερα στίς ἀντιμαχίες τῶν κομμάτων. Μπορεῖ ἡ κυβερνητική ἐκπρόσωπος κ. Σοφία Βούλτεψη νά θεωρεῖ, ὅτι τό νά μεταδίδονται οἱ μακρές «μπουρδολογίες» τοῦ κ. Τσίπρα ἀποτελεῖ σπατάλη χρόνου, ἀλλά ἡ ἀξιολόγηση αὐτῶν πού λέει ἀνήκει ἀποκλειστικά στήν κοινή γνώμη. Καί ὄχι στήν κυβέρνηση, μέ ἐξουσιοδότηση τῆς ὁποίας ἐνεργεῖ ἡ κ. Βούλτεψη.
Ἔγινε μιά ἀπαράδεκτη διάκριση εἰς βάρος τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης, ἡ ὁποία χάρισε συμπάθεια γιά τόν κ. Τσίπρα. Δυστυχῶς, γιά μᾶς πού βλέπουμε σέ ποιά περιπέτεια θά ὁδηγήση τήν χώρα, ἄν ἀποκτήση τήν διακυβέρνησή της.
Καί φάνηκε γιά ἄλλη μία φορά, ὅτι ἡ ἔλλειψη μετριοπάθειας, συναινετικῆς φιλοσοφίας, στήν πολιτική ζωή μας, τήν ἀλλοιώνει ἐπικίνδυνα.

***

Διαβάσαμε στό χθεσινό ¨Βῆμα¨, ὅτι ὁ Ὑπουργός Ὑποδομῶν κ. Χρυσοχοϊδης μελετᾶ τήν σύσταση μιᾶς νέας Ἑταιρείας Ὑδάτων, πού θά δομηθῆ ἐπάνω στήν ΕΥΔΑΠ καί θά ἐπιδιώξει μιά στρατηγικοῦ χαρακτήρα (;) συνεργασία μέ τήν ΕΥΑΘ, ὥστε νά γίνη ὁ ἐθνικός φορέας τῆς ὕδρευσης καί τῆς ἀποχέτευσης ὁλόκληρης τῆς χώρας. Ἕνα μεγαλεπήβολο σχέδιο.
Ἱδρύοντας νέους Ἐθνικούς Φορεῖς προχωρεῖ ἡ κυβέρνηση στήν ἰδιωτικοποίηση. Ἀλλά στά χαρτιά. Διορίζοντας τά Διοικητικά Συμβούλιά τους θά τά ἐπανδρώση μέ τά ¨δικά μας παιδιά¨. Καί θά ἀφήση τόν κ. Κυριάκο Μητσοτάκη νά παλεύει μέ τούς κρατικούς καί αὐτοδιοικητικούς ὑπαλλήλους, πού θά ἀγωνίζονται νά ματαιώσουν τήν ἀπόλυσή τους λόγω τῆς ἀντικατάστασης τῶν ὑπηρεσιῶν τους ἀπό τούς Ἐθνικούς Φορεῖς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου