Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

Γράμμα 107: Νίκη τῆς Εὐρώπης


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 107
 
Πανηγυρίζουμε τήν ἀπόρριψη τῆς πρότασης τῆς κυβέρνησης τῆς Σκωτίας γιά τήν ἀνεξαρτητοποίησή της ἀπό τό 54% τῶν Σκωτσέζων. Θά διατηρηθῆ ἔτσι τό Ἡνωμένο Βασίλειο πού ἀποτελεῖ διεθνῆ παράγοντα σταθερότητας, ἄρα καί εἰρήνης. Ἀλλά τό σημαντικώτερο τῆς νίκης τοῦ Ὄχι εἶναι ἡ ἀνάσχεση πού ἐπιφέρει στό ξήλωμα τῆς Εὐρώπης.
Ἐπί χρόνια μωροφιλόδοξοι ἔβαζαν φωτιές στούς λαούς νά ἐπιδιώξουν τήν ἀνεξαρτητοποίηση τῆς περιοχῆς τους, γιά νά περάσουν καλλίτερα. Τό κράτος, ἔλεγαν, πού θά προέκυπτε ἀπό τόν ἀγώνα τους θά ἀκολουθοῦσε οἰκονομική πολιτική προσανατολισμένη στό ἰδιαίτερο συμφέρον τους καί μιά ἐξωτερική πολιτική πού θά ἐλάμβανε ὑπ’ὄψιν μόνο τίς τοπικές ἀνάγκες. Μιά τρελλή ἰδέα πού θά ἀνατίναζε τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, ἡ ὁποία ἔχει τεράστια προσφέρει στήν εὐημερία καί τήν ἀσφάλεια τῶν κρατῶν μελῶν της καί εἶναι τό συμφέρον μας νά ἐντείνουμε τήν ἑνότητά της.
Ἐπειδή οἱ πολιτικές ἀρρώστιες εἶναι μεταδοτικές κινδυνεύαμε σαφῶς οἱ Ἕλληνες νά κολλήσουμε αὐτήν πού ἐπιδιώκει σέ ἀποσχίσεις περιοχῶν. Ἔτσι ἡ θετική ἔκβαση τοῦ δημοψηφίσματος τῶν Σκωτσέζων, εἶναι εὐεργετική καί γιά τήν Ἑλλάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου