Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

Γράμμα 105: Χωριστικά κινήματα


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 105
 
Μεγάλο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει γιά ὅλη τήν Εὐρώπη τό μεθαυριανό δημοψήφισμα γιά τήν ἀνεξαρτητοποίηση τῆς Σκωτίας. Οἱ δημοσκοπικές προβλέψεις εἶναι ἀντιφατικές. Ἄν κερδίση ἡ πλευρά πού ζητᾶ τήν ἀπόσχιση ἀπό τήν Μεγ. Βρεττανία, ἀσφαλῶς θά ἀναπτυχθῆ χωριστικό κίνημα στήν Οὐαλλία. Καί στήν Βόρειο Ἰρλανδία καί τήν Δημοκρατία τῆς Ἰρλανδίας θά ἐκδηλωθοῦν ἀνάλογες κινήσεις.
Τό παράδειγμα τῆς Σκωτίας ἀναρρίπησε τό κίνημα τῶν Καταλανῶν γιά τήν ἀνεξαρτητοποίηση τῆς περιοχῆς των. Ζητοῦν δημοψήφισμα, τό ὁποῖο ἡ ἱσπανική κυβέρνηση ἀπαγορεύει ἐπικαλουμένη τό σύνταγμα τῆς χώρας. Ἄν πολλαπλασιαστοῦν οἱ ἀποσχιστικές ἐκδηλώσεις θά τίς καταπνίξη μέ τόν στρατό;
Κίνημα ἀνεξαρτητοποίησης τῆς περιοχῆς των ἔχουν ἀναπτύξει καί οἱ Βάσκοι. Ὅμως καί στήν Γαλλία ὑπάρχουν Βάσκοι καί ἕνας βασκικός πατριωτισμός θά στραφῆ κατά τῆς ἑνότητας τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας.
Πολλαπλασιάζονται λοιπόν τά κινήματα τῆς διαλύσεως τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν εἰς βάρος τῆς ἀσφάλειας καί τῆς ὠφέλειας τοῦ μεγάλου οἰκονομικοῦ χώρου, πού παρέχουν στούς πολῖτες των.
Ποιός εἶναι ὁ λόγος; Προβάλλεται ὅτι τά τοπικά συμφέροντα θά ἐξυπηρετοῦνται καλλίτερα ἀπό τίς κυβερνήσεις τῶν μικρῶν κρατῶν πού θά προκύψουν. Στήν πραγματικότητα εἶναι οἱ φιλοδοξίες κάποιων χαμηλῶν στελεχῶν στίς δευτεροβάθμιες αὐτοδιοικητικές μονάδες, πού ξεσηκώνουν τόν κοσμάκη. Γιά ἕναν τωρινό γυμνασιάρχη π.χ. τό νά γίνη πρέσβης τῆς χώρας πού προσπαθεῖ νά δημιουργήση, εἶναι μιά πολύ ἑλκυστική προαγωγή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου