Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Γράμμα 109: Πολεμική πού καταντᾶ διαφήμιση


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 109
 
Ὁ κ. Τσίπρας, ὅπως δείχνουν οἱ δημοσκοπήσεις, ἐάν γίνονταν σήμερα οἱ ἐκλογές θά τίς κέρδιζε. Καί μέ τό κλεπτοψηφικό bonus πού ἀρνεῖται τήν κατάργησή του ὁ κ. Σαμαρᾶς (γιά νά μήν τοῦ ποῦν πώς ἀμφιβάλλει γιά τήν νίκη του) θά ἀποκτήσει μιά ἰσχυρή πλειοψηφία.
Τό πρᾶγμα εἶναι πολύ ἐπικίνδυνο γιά τόν τόπο μας μέ τίς τρελλές ἐπιδιώξεις τοῦ Σύριζα. Ἀλλά ἡ ἀντίδραση τοῦ φιλοκυβερνητικοῦ τύπου καλλιεργεῖ πανικό. Σχεδόν δέν ὑπάρχει ἄρθρο - ἀπό τά ἐκπαιδευτικά μέχρι τήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος! – πού νά μήν περιέχει σέ κάποιο σημεῖο μιά ἰσχυρή ἐπίθεση ἐναντίον τοῦ κ. Τσίπρα καί τοῦ κόμματός του. Ἀκόμη περισσότερο γίνεται αὐτό μέ τούς λόγους τῶν ἡγετῶν τῆς κυβέρνησης σέ κάθε περίσταση.
Θά ἦταν πολύ πιό χρήσιμο νά ἐπιμένουν στήν ποιότητα τῶν θέσεων τους πάνω στά προβλήματα. Γιά τίς ἐκλογές ἔχουμε τόν καιρό νά ἐργασθοῦμε, γιά νά μήν τῆς κερδίση ὁ Σύριζα.
Λιγώτερη πολεμική ἐναντίον του θά ἦταν πιό ἀποτελεσματική.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου