Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

Γράμμα 114: Πολυκοιρανία


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 114
 
Τό νά συγκυβερνᾶ ἡ Τρόϊκα εἶναι ἀναπόφευκτο, γιατί ἐξακολουθοῦμε νά ἔχουμε ἀνάγκη νά μᾶς δίνει λεφτά.
Ἀλλά καί μέσα στήν χώρα ἡ κυβέρνηση δέν ἀσκεῖ μόνη της τήν ἐκτελεστική ἐξουσία. Συγκυβερνοῦν τά Δικαστήρια. Ἡ ἀποστολή τους ἀπό τό Σύνταγμα εἶναι νά λύνουν διαφορές κατά τόν νόμο. Ὄχι νά νομοθετοῦν. Ἐν τούτοις βγάζουν ἀποφάσεις γενικῆς πολιτικῆς. Ὅτι οἱ ἔνστολοι π.χ. κακῶς ὑπέστησαν περικοπές τῶν ἀποδοχῶν τους καί πρέπει νά πάρουν ἐδῶ καί τώρα τά ἀναδρομικά.
Ἀφοῦ ἀδυνατεῖ νά τά βρῆ ἡ κυβέρνηση... δέν ἀναθέτουμε τήν ἐξουσία στό Συμβούλιο Ἐπικρατείας;!!!
Κακή καί ψυχρή εἶναι ἡ κυβέρνηση Σαμαρᾶ, ἀλλά ὁ τόπος χρειάζεται νά ἔχει μία κυβέρνηση καί δέν μπορεῖ νά ἀσκοῦν ταυτοχρόνως τήν ἐξουσία περισσότερα σώματα.
Οἱ ἀρχαῖοι μας, ἐννοῶντας ὅτι δέν πρέπει νά εἶναι πολλαπλοί οἱ φορεῖς τῆς ἐξουσίας, ἔλεγαν ¨ἔστω εἷς τύραννος¨. Στήν δωρική διάλεκτο αὐτός ὀνομαζόταν ¨κοίρανος¨ καί τό καθεστώς τῶν πολλῶν συννομέων τῆς ἐξουσίας ἀποδοκιμαζόταν ὡς πολυκοιρανία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου