Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

Γράμμα 113: Ἡ αὔξηση τῆς ἐγκληματικότητας


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 113
 
Ἔχει ἀνεβεῖ στά ὕψη ὁ ἀριθμός τῶν παραβατῶν τοῦ ποινικοῦ νόμου. Ἄνθρωποι πού εἰσπράττουν τίς συντάξεις πεθαμένων, κατασκευαστές ψεύτικων τίτλων σπουδῶν, ἀργόμισθοι πού δέν ξέρουν οὔτε πού βρίσκεται ἡ ὑπηρεσία στήν ὁποίαν εἶναι διορισμένοι, οἱ πολιτικοί πού τούς διορίζουν, τυφλοί πού ὁδηγοῦν αὐτοκίνητα, γιατροί πού χορηγοῦν πιστοποιητικά ψεύτικης ἀσθένειας, δικηγόροι πού πουλοῦν τόν πελάτη τους, μηχανικοί πού ὑπογράφουν σχεδιαγράμματα οἰκοπέδων πού δέν ἔχουν δεῖ, ἐφοριακοί πού γιά νά ἐξοφλήσουν ὀφειλές τοῦ κράτους εἰσπράττουν μίζα κ.λπ. κ.λπ.
Λέγεται πώς αὐτά συμβαίνουν καί ἀλλοῦ. Ἀλλά αὐτό δέν μᾶς παρηγορεῖ, διότι ἐμεῖς ὑποφέρουμε ἀπό τά δικά μας χάλια.
Ἡ καταδίκη τους σέ φυλάκιση μέ ἀναστολή δέν ἔχει ἀποτρεπτική δύναμη. Πρέπει νά ὑφίστανται πραγματικά τίς δυσάρεστες συνέπειες τοῦ ἐγκλεισμοῦ τους στήν φυλακή καί χωρίς ἄδεια ἐξόδου ἀναψυχῆς.
Ἀναγνώστης μας μέ φιλοπαίγμονα διάθεση, γιά τήν ὁποία αὐτοαποκαλεῖται Ἱλαρίων Δελλῆς, μᾶς ἔγραψε σχετικά τά ἑξῆς: «Ἔχουν αὐξηθῆ τόσο οἱ ἐγκληματίες, πού οἱ φυλακές μας δέν ἔχουν ἐπαρκῆ χῶρο νά τούς στεγάσουν. Γι’αὐτό θά ἔπρεπε νά ἐκτίσουν τίς ποινές τους κατά δόσεις. Ἕνα μήνα στήν φυλακή ἡ πρώτη ὁμάδα καί μετά ἀπόλυση γιά νά μπῆ ἡ δεύτερη. Ἅμα κάνει κι’αὐτή τό μήνα της, νά ἀκολουθῆ ἡ τρίτη κ.ο.κ. Καί κατόπιν νά ξαναφυλακίζεται ἡ πρώτη καί νά ἐπαναλαμβάνεται ὁ γύρος. Ὥστε ἐκ περιτροπῆς νά ἐκτίσουν ὅλοι τήν τιμωρία τους!!»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου