Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

Γράμμα 106: Ὁ Πρόεδρος


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 106
 
Τό θέμα τῆς ἐκλογῆς τοῦ νέου Προέδρου τῆς Δημοκρατίας παίρνει συνεχῶς μεγαλύτερες διαστάσεις. Οἱ ἁρμοδιότητες τοῦ Προέδρου εἶναι περιορισμένες, ἀλλά στήν προκειμένη περίπτωση ἡ μή ἐπίτευξη ἐκλογῆς του σημαίνει ἐκλογές γιά τήν ἀνάδειξη νέας Βουλῆς, πρᾶγμα πού διακαῶς ἐπιθυμεῖ ὁ Σύριζα.
Τό Σύνταγμα ὁρίζει στό ἄρθρο 32, ὅτι ὁ Πρόεδρος ἐκλέγεται ἀπό τήν Βουλή μέ πλειοψηφία τῶν 2/3 τῶν μελῶν της καί σέ ἐπαναληπτική ψηφοφορία μέ πλειοψηφία 3/5. Ἄν δέν ἐπιτευχθῆ οὔτε αὐτή ἡ πλειοψηφία, διαλύεται ἡ Βουλή, ἐκλέγεται νέα, ὅπου οἱ προϋποθέσεις τῆς ἐκλογῆς Προέδρου μειώνονται καί τελικά ἐκλέγεται ὁ πλειοψηφῶν μεταξύ τῶν δύο ἐπικρατεστέρων ὑποψηφίων.
Γιά νά σχηματισθῆ ἡ ἐπιθυμητή πλειοψηφία, ὥστε νά ἐκλέξη Πρόεδρο αὐτή ἡ Βουλή, ἔχουν προταθῆ διάφορα σημαίνοντα καί δημοφιλῆ πρόσωπα. Ὁ κ. Σταῦρος Θεοδωράκης τοῦ ¨Ποταμιοῦ¨ πρότεινε τόν καθηγητή κ. Νίκο Ἀλιβιζάτο, ὁ ὁποῖος παρά τήν προβολή τῆς πρότασης ἀπό τήν ¨Καθημερινή¨ δέν τήν ἀποδέχθηκε. Ἄλλοι λιγώτερο ἐπιφανεῖς ἔχουν προτείνει μέ γράμματα στόν Τύπο κλπ τόν κ. Ἀλέκο Παπαδόπουλο, ὁ ὁποῖος εἶχε διευθύνει ἄριστα τό ὑπουργεῖο τῶν Οἰκονομικῶν, τόν κ. Ἀνδρέα Δρακόπουλο, πού ὑλοποιεῖ μέ μεγάλη ἐπιτυχία τίς εὐεργετικές προσφορές τοῦ Ἱδρύματος Νιάρχου, τόν πρόεδρο τῆς Βουλῆς κ. Εὐάγγελο Μεϊμαράκη, διότι ἔχει συμπάθειες μεταξύ τῶν βουλευτῶν ὅλων τῶν κομμάτων.
Τό θέμα ὅμως τοῦ προσώπου τοῦ ὑποψηφίου Προέδρου δέν λύνει τό πρόβλημα. Αὐτό πού θέλει ἡ ἀξιωματική ἀντιπολίτευση εἶναι νά μήν ἐκλεγῆ κανείς, γιά νά ἐκλεγῆ νέα Βουλή, στίς ὁποῖες μέ τίς ἐνδείξεις τῶν δημοσκοπήσεων καί χάρις στό ἀντιδημοκρατικό Bonus πού διατηρεῖται, θά ἔχει ἰσχυρή πλειοψηφία. Καί τόν κ. Τσίπρα λοιπόν νά θέση ὡς ὑποψήφιο ἡ κυβέρνηση, ὁ Σύριζα θά τόν καταψηφίση.
Οἱ βουλευτές τῆς σημερινῆς Βουλῆς κατανέμονται ὡς ἐξῆς: Ν.Δ. 126, Σύριζα 71, ΠΑΣΟΚ 28, ΑΝΕΛ 13, Χ.Α. 16, ΔΗΜΑΡ 10, ΚΚΕ 12, ἀνεξάρτητοι ἐκ διαφόρων προελεύσεων 24. Ἑπομένως τά δύο κόμματα τῆς κυβέρνησης συναθροίζουν 154 βουλευτές καί τῆς λείπουν 26 γιά νά συμπληρώση τούς 180 τῆς ὁριακῆς πλειοψηφίας πού ὁρίζει τό Σύνταγμα.
Φυσικά δέν θά συμπαραταχθοῦν μέ τήν κυβερνητική πρόταση τό ΚΚΕ, πού δέν ψηφίζει ποτέ κανέναν ὡς Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, οὔτε ἡ ΔΗΜΑΡ μέ τούς 10 βουλευτές της (παρά τίς προτάσεις πού ἔχουν κάνει στόν κ. Κουβέλη ὁ κ. Σαμαρᾶς καί ὁ κ. Βενιζέλος) διότι δέν θέλει νά ἐκτεθῆ αὐτήν τήν ὥρα, οὔτε ἡ Χρυσή Αὐγή πού θέλει καί ἐκείνη τήν ἐπίσπευση τῶν ἐκλογῶν, καί οἱ 24 ἀνεξάρτητοι. Μέ τίποτε λοιπόν ἡ κυβερνητική πλευρά δέν μπορεῖ νά φθάση στόν ἐπιθυμητό ἀριθμό 180 καί θά πᾶμε σέ ἐκλογές γιά νέα Βουλή.
Ἡ ¨Ἑστία¨ πού δικαιολογημένα ἀνησυχεῖ γιά τίς συνέπειες πού θά ἔχει γιά τήν χώρα ἡ ἀπόκτηση τῆς ἐξουσίας ἀπό τόν Σύριζα, ἔχει κάνει διάφορες προτάσεις δημοψηφίσματος, βάσει δυνατοτήτων πού παρέχει τό Σύνταγμα. Καί ἄν ὑποτεθῆ ὅτι ὁ ἀπερχόμενος Πρόεδρος κ. Παπούλιας θά συμφωνήση μέ τήν σχετική πρόταση, πού πρέπει νά τοῦ κάνη ἡ κυβέρνηση, θά βρεθῆ Δικαστήριο, τό ὁποῖο θά δεχθῆ ὡς ἔγκυρη τήν παράκαμψη τῆς προεδρικῆς ἐκλογῆς ὅπως τήν ὁρίζει τό Σύνταγμα;
Πρέπει λοιπόν νά τό πάρουμε ἀπόφαση, πώς ἡ Βουλή αὐτή θά διαλυθῆ προώρως. Τό ζήτημα εἶναι νά μήν ἐπισπεύση τήν διάλυσή της ἡ κυβέρνηση (μέ τήν ἀντίληψη τοῦ ¨ἄντε νά τελειώνουμε¨ ὅπως εἶχε κάνει τό 2009 ὁ κ. Κώστας Καραμανλῆς) ἀλλά νά περιμένει ὡς τήν ἡμέρα πού θά λήξη κανονικά ἡ θητεία τοῦ κ. Παπούλια τόν Φεβρουάριο. Νά κάνη τίς ἄκαρπες ψηφοφορίες, νά διαλύση μετά 10 ἡμέρες τήν Βουλή καί νά ἐξαντλήση τήν τριακονθήμερη προθεσμία γιά τήν διενέργεια τῶν νέων ἐκλογῶν. Ὥστε νά ὡριμάση καί στούς ὀπαδούς τοῦ Σύριζα ἡ ἀντίληψη, ὅτι ὁ ἀρχηγός καί οἱ ἐπιτελεῖς του λένε ἀλληλογρονθοκοπούμενες κοτσάνες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου